Tinnitus: 24 uur per dag herrie in je hoofd

Week van het oorsuizen 2022

Wat als je altijd een piep, brom of sisgeluid in je hoofd hoort? Naar schatting heeft 10 tot 15% van de mensen in Nederland last van oorsuizen, oftewel tinnitus. Het aantal mensen dat zich meldt met tinnitus neemt nog steeds toe. Goede voorlichting en preventie blijft hard nodig. Wat zijn de mogelijkheden als je merkt dat je last van oorsuizen hebt?

Tinnitus is een geluid dat anderen niet horen. De precieze oorzaak is niet eenduidig. Soms wordt tinnitus veroorzaakt door overbelasting van het gehoor, soms speelt een gehoorbeschadiging mee en soms is er geen duidelijke aanleiding. In de meeste gevallen verdwijnt het geluid na een aantal minuten of uren weer. Helaas gebeurt dat niet altijd. Hier vind je meer uitgebreide informatie over hoe tinnitus kan ontstaan.

Wat als je blijvend last hebt van tinnitus?

Als je merkt dat je last hebt van een piep of ander geluid in je oor, dan ga je naar de huisarts. De huisarts verwijst je meestal door naar de KNO arts of direct naar een audiologisch centrum zoals Pento. Hier onderzoeken we je gehoor en kijken welke behandeling er nodig is. Er is helaas nog geen behandeling die het oorsuizen helemaal wegneemt. Wel zijn er mogelijkheden om de last die je ervaart te verminderen. Pento biedt hierbij begeleiding in verschillende vormen:

Tinnitus informatiebijeenkomsten

Op de locaties in Apeldoorn, Hengelo, Assen, Leeuwarden en Zwolle zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten over tinnitus. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgebreid ingegaan op de oorzaken, gevolgen en mogelijke behandelingen bij tinnitus.

Begeleiding door maatschappelijk werker

In een individueel traject wordt je begeleid door een maatschappelijk werker die getraind is in technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) die het meest effectief zijn bij tinnitus. Het doel is dat je leert omgaan met het oorsuizen en dat je minder last hebt van je klachten.

Hoortoestel of ruisgenerator

Onze tinnitusexperts kunnen je begeleiden bij een proef met een hoortoestel en/of ruisgenerator. Een hoortoestel kan, in geval van gehoorverlies, de luisterinspanning verminderen met een positief effect op de tinnitus. Daarnaast valt de tinnitus vaak minder op omdat je meer (omgevings)geluid hoort. Een ruisgenerator kan worden ingezet om je hersenen te trainen om de tinnitus als een onbelangrijk achtergrondgeluid te zien, waardoor je mogelijk minder last hebt.

Behandelprogramma CBT4T

Bij onze locatie in Utrecht kun je terecht voor onderzoek, advies en behandeling genaamd CBT4T, een afkorting van Cognitive Behavioural Treatment for Tinnitus. Deze behandeling is gericht op het ‘her-trainen’ van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal.

Meer informatie over tinnitus en behandelingen

Op onze website vind je meer uitgebreide informatie over de begeleiding bij tinnitus bij Pento. Lees hier meer informatie over wat tinnitus precies is en hoe het ontstaat. En op deze pagina’s vindt je meer informatie over de kosten en vergoedingen bij tinnituszorg en de wachttijden.

Share Button