Reactie op besluit kabinet geluidsnormen

Op woensdag 28 juni besloot het kabinet om het geluid in kroegen, clubs en poppodia niet verplicht te verlagen van 103 naar 100 decibel. Pento vindt dit, net als de hele audiologische branche, jammer. In onze audiologische centra zien we bijna dagelijks de gevolgen van blootstelling aan hard geluid en welk blijvend effect dit kan hebben op mensen.

De richtlijn van 100 decibel is in lijn met de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een verlaging van 103 decibel naar 100 decibel lijkt klein, maar omdat de decibelschaal een logaritmische schaal is, betekenen die 3 decibel een verdubbeling van het volume. En ook met 100 decibel zijn gehoorschade en oorsuizen al een reëel risico.

Geluidsniveau omlaag en voorlichting

De audiologen van Pento reageren als volgt op dit nieuws: “De inspanningen van het kabinet om organisaties achter het convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek te krijgen zijn vanuit audiologisch perspectief zeker te prijzen. We zien een voorzichtige verandering in houding ten aanzien van gehoorbescherming. Tegelijkertijd zijn we nog niet op het punt waarop iedereen veilig met zijn én andermans oren omgaat.”

“Oorsuizen en gehoorschade kunnen namelijk al ontstaan bij langdurige blootstelling aan geluidsniveaus van 80 dB en bijna direct bij 100 dB. Deze effecten zijn permanent en de gevolgen kunnen zo ingrijpend zijn dat iemand niet meer maatschappelijk mee kan doen. Dat willen we voorkomen. Daarom gaat wat ons betreft het geluidsniveau dus wel verplicht omlaag in horeca en bij concerten, en blijft voorlichting over gehoorschade en gebruik van oordoppen oerend hard nodig.”

Share Button