Nieuwe werkwijze voor Vroegbehandeling Hardenberg

In Hardenberg draaien twee behandelgroepen ‘Babbel’, behandelgroepen voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar met het vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De behandelgroepen waren verdeeld over de werkweek, wat betekende dat de ene groep drie ochtenden in de week plaatsvond en de andere groep twee langere dagdelen. Vanaf 28 augustus 2023 is er een nieuwe werkwijze, waardoor alle kinderen drie ochtenden in de week komen.

Wat is Babbel?
De behandelgroep Babbel is bedoeld voor goed horende kinderen van 2 tot en met 4 jaar met een vermoeden van een TOS. Op de groepen wordt de taalontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd, in een veilige en levendige omgeving. Het plezier in communicatie staat hierbij altijd voorop. Praten is leuk! De groepen worden geleid door logopedisten en pedagogisch begeleiders die de kinderen begeleiden en behandelen, zowel in groepsverband als individueel. Daarnaast zijn een behandelcoördinator/gedragswetenschapper, klinisch linguïst, maatschappelijk werker en gebarendocent betrokken bij de behandeling.

Nieuwe werkwijze
Vanwege de grote vraag zijn er sinds 2022 twee Babbel-groepen in Hardenberg, één groep van drie ochtenden en één groep van twee langere dagdelen. Vanaf 28 augustus 2023 gaat dat anders. Alle kinderen komen nu drie ochtenden in de week, in een groep van maximaal 9 kinderen. De samenstelling van de groep wisselt dan per dag, maar is wel wekelijks hetzelfde. Ook de begeleiders werken op vaste dagen. Hierdoor blijft de veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen gewaarborgd.

Het voordeel van drie ochtenden is dat kinderen ’s ochtends beter kunnen focussen. Door de nieuwe werkwijze kan er meer gewerkt worden in kleinere deelgroepen op basis van de hulpvraag of ontwikkeling van een kind. De inhoud van de behandeling blijft hetzelfde.

Wij hebben er vertrouwen in dat de nieuwe werkwijze meerwaarde gaat brengen in de kwaliteit van de behandeling van de kinderen. Er zal regelmatig worden gekeken of deze verandering aansluit bij de wensen en behoeften van alle betrokkenen.

Meer weten over Babbel?
Heeft u vragen over de verandering? Dan kunt u deze mailen naar vbzwolle@pento.nl. Meer informatie over Babbel en de verschillende locaties is te vinden op www.pento.nl/taal-spraak/behandeling-en-begeleiding/behandelgroep-babbel/. Op deze pagina is ook een informatiefolder te vinden.

Share Button