Verwijscriteria voor artsen

– Informatie voor verwijzers –

Wanneer verwijs ik mijn cliënt naar een audiologisch centrum van Pento?

Kinderen

Gehoor (alle leeftijden):

 • Het kind reageert niet goed op geluiden/spraak uit de omgeving;
 • het kind lijkt afwezig of dromerig (thuis of op school);
 • het kind heeft buisjes of een andere behandeling gehad maar hoort nog steeds niet goed;
 • een kind is slechthorend en nog niet bekend bij een audiologisch centrum;
 • de ouders van een slechthorend kind hebben vragen m.b.t. de slechthorendheid en zouden begeleiding willen hebben.

Over luisterproblemen bij kinderen leest u hier meer informatie

Taal-spraak ontwikkeling (tot 18 jaar):

 • De ouders hebben zorgen over de taal-spraak ontwikkeling;
 • uit onderzoek bij de behandelend logopedist blijkt een achterstand in taalbegrip en/of taalproductie;
 • de verstaanbaarheid is slecht;
 • er is behoefte aan advies over de (logopedische) behandeling van een kind.

Volwassenen

 • Vragen over het gehoor en eventuele revalidatie;
 • het hoortoesteltraject bij de audicien verloopt niet naar wens (moeilijk te revalideren gehoor-, acceptatie- of motivatieproblemen);
 • er is sprake van tinnitus en deze wordt als hinderlijk ervaren;
 • er zijn problemen op het werk of op de opleiding die mogelijk samenhangen met slechthorendheid;
 • slechthorendheid in combinatie met het werken in lawaaiige omgeving;
 • gehoorvragen bij mensen met een (verstandelijke) beperking.

Meer informatie over verwijzen bij slechthorendheid is te vinden in de NHG standaard slechthorendheid

Duizeligheid

Bij duizeligheidsklachten kunt u verwijzen naar het audiologisch centrum in Assen of Amersfoort.

Verwijsformulier Pento

Verwijzen via Zorgdomein

 

Audiologisch centrum Utrecht
Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht
T: 030 – 275 91 00
E: acutrecht@pento.nl

Audiologisch centrum Friesland
Verlengde Schrans 35
8932 NJ Leeuwarden
T: 058 – 280 15 86
F: 058 – 280 13 61
E: acfriesland@pento.nl

Audiologisch centrum Drenthe
Stationsstraat 29 (gebouw Florijn)
9401 KW Assen
T: 0592-33 06 41
F: 0592-30 89 53
E: acdrenthe@pento.nl

Audiologisch centrum Ede
Willy Brandtlaan 10 (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
6716 RP Ede
T: 0318-43 50 66
E: acede@pento.nl

Audiologisch centrum Twente
Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo
T: 074 291 73 01
F: 074 250 38 22
E: actwente@pento.nl

Audiologisch centrum Zwolle
Oosterlaan 20
8011 GC Zwolle
T: 038 – 421 87 11
F: 038 – 425 53 21
E: aczwolle@pento.nl

Audiologisch centrum Amersfoort
Zangvogelweg 150
3815 DP Amersfoort
T: 033 – 472 68 54
F: 033 – 475 51 33
E: acamersfoort@pento.nl

Centraal bureau Vroegbehandeling
Linie 518
7325 DZ Apeldoorn
T: 055 - 368 18 28
E: vroegbehandeling@pento.nl

Centraal bureau Pento
Linie 518
7325 DZ Apeldoorn
T: 055 - 360 11 66
E: info@pento.nl

Audiologisch centrum Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31 (Gelre Ziekenhuis)
7334 DZ Apeldoorn
T: 055-581 83 60
F: 055-581 87 41
E: acapeldoorn@pento.nl