Verwijscriteria voor artsen

– Informatie voor verwijzers –

Wie zijn onze verwijzers

De huisarts of medisch specialist zijn in het basispakket door zorgverzekeraars aangemerkt als verwijzers. Andere geldige verwijzers zijn: de bedrijfsarts, specialist ouderen-geneeskunde (verpleegarts), arts verstandelijk gehandicapten, de jeugdarts (schoolarts/consultatiebureau), en de klinisch fysicus audioloog (kfa). Bij een klein aantal verzekeraars is ook de physican assistent aangemerkt als verwijzer. Deze specialisten kunnen naar Pento verwijzen, mits ze beschikken over een geldige AGB-code.

Een aantal zorgverzekeraars hebben ook audiciens als verwijzers toegevoegd. De audicien en de winkel waar deze werkzaam is, dienen StAr-geregistreerd te zijn. Alleen dan kan de audicien verwijzen. De audicien krijgt de titel ‘triage audicien’, conform de overeenkomsten met de zorgverzekeraars.

Let op: Een verwijzing van een geldige verwijzer, betekent nog niet dat de zorg automatisch vergoed wordt. Dit moet ook overeenkomen met de (aanvullende) voorwaarden van de zorgverzekeraar van de cliënt. Zie ook de informatie op de pagina kosten en vergoedingen.

Wanneer verwijs ik mijn cliënt naar een audiologisch centrum van Pento?

Kinderen

Gehoor (alle leeftijden):

 • Het kind reageert niet goed op geluiden/spraak uit de omgeving;
 • het kind lijkt afwezig of dromerig (thuis of op school);
 • het kind heeft buisjes of een andere behandeling gehad maar hoort nog steeds niet goed;
 • een kind is slechthorend en nog niet bekend bij een audiologisch centrum;
 • de ouders van een slechthorend kind hebben vragen m.b.t. de slechthorendheid en zouden begeleiding willen hebben.

Over luisterproblemen bij kinderen leest u hier meer informatie

Taal-spraak ontwikkeling (tot 18 jaar):

 • De ouders hebben zorgen over de taal-spraak ontwikkeling;
 • uit onderzoek bij de behandelend logopedist blijkt een achterstand in taalbegrip en/of taalproductie;
 • de verstaanbaarheid is slecht;
 • er is behoefte aan advies over de (logopedische) behandeling van een kind.

Volwassenen

 • Vragen over het gehoor en eventuele revalidatie;
 • het hoortoesteltraject bij de audicien verloopt niet naar wens (moeilijk te revalideren gehoor-, acceptatie- of motivatieproblemen);
 • er is sprake van tinnitus en deze wordt als hinderlijk ervaren;
 • er zijn problemen op het werk of op de opleiding die mogelijk samenhangen met slechthorendheid;
 • slechthorendheid in combinatie met het werken in lawaaiige omgeving;
 • gehoorvragen bij mensen met een (verstandelijke) beperking.

Meer informatie over verwijzen bij slechthorendheid is te vinden in de NHG standaard slechthorendheid

Duizeligheid

Bij duizeligheidsklachten kunt u verwijzen naar het audiologisch centrum in Assen of Amersfoort.

Verwijzen via Zorgdomein

 

Audiologisch Centrum Amersfoort
Zangvogelweg 150
3815 DP Amersfoort
T: 033-472 68 54
E: acamersfoort@pento.nl

Audiologisch Centrum Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31 (Gelre Ziekenhuis, route 23)
7334 DZ Apeldoorn
T: 085-079 9180
E: acapeldoorn@pento.nl

Audiologisch Centrum Drenthe
Martin Luther Kingweg 1
9403 PA Assen
T: 0592-33 06 41
E: acdrenthe@pento.nl

Audiologisch Centrum Friesland
Sixmastraat 15
8932 PA Leeuwarden
T: 058-280 15 86
E: acfriesland@pento.nl

Audiologisch Centrum Twente
Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo
T: 074-291 73 01
E: actwente@pento.nl

Audiologisch Centrum Ede
Willy Brandtlaan 10 (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
6716 RP Ede
T: 085-07 99 170
E: acede@pento.nl

Audiologisch Centrum Utrecht
Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht
T: 030-275 91 00
E: acutrecht@pento.nl

Audiologisch Centrum Zwolle
Oosterlaan 20
8011 GC Zwolle
T: 038-421 87 11
E: aczwolle@pento.nl

Centraal Bureau Pento Apeldoorn
Linie 518
7325 DZ Apeldoorn
T: 055 - 360 11 66 (beperkt bereikbaar) Voor informatie over uw behandeling of over uw cliënt, neem dan contact op met de desbetreffende locatie.
E: info@pento.nl