Pento opent tweede behandelgroep voor TOS in Hardenberg

Hieperdepiep Hoera! Pento opent een tweede behandelgroep ‘Babbel’ in Hardenberg. Deze groep is speciaal voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar met een (vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Door deze uitbreiding heeft Pento plek voor maar liefst 8 extra kinderen.

De behandelgroep Babbel is bedoeld voor goedhorende kinderen van 2 t/m 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. In een veilige en levendige omgeving en in een positief klimaat stimuleren we spelenderwijs de taalontwikkeling van uw kind. Het plezier in communicatie staat dan ook altijd voorop. Praten is leuk!

Behandeling bij Babbel

Bij de behandelgroep is er veel tijd om te spelen waarbij we de kinderen individueel en in groepsverband behandelen. Er wordt gezongen, voorgelezen, (buiten) gespeeld, geknutseld,
gegeten en gedronken. Bij Babbel staan al deze activiteiten in het teken van communicatie (het stimuleren van de taal-spraakontwikkeling). Aan elke behandelgroep zijn een logopedist, pedagogisch begeleiders, maatschappelijk werker, linguïst en behandelcoördinator verbonden.

Waar is de behandelgroep?

De TOS behandelgroep ‘Babbel’ is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum Heemse aan de Rembrandtstraat in Hardenberg. De nieuwe groep is geopend op woensdag en vrijdag van 09.00-14.30 uur. Meer informatie over behandelgroep Babbel leest u in deze Folder behandelgroep Babbel.

Aanmelden voor Babbel

Kinderen kunnen bij Babbel terecht na verwijzing door een audiologisch centrum. De behandeling op de groep wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De start op de groep is afhankelijk van het aantal beschikbare plekken op Babbel. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen. Wilt u meer informatie over de nieuwe Babbelgroep in Hardenberg? Neem contact op met de Pento locatie in Zwolle.

Share Button