Wachttijden audiologisch centrum

In de tabellen hieronder staan de globale wachttijden van de meest voorkomende onderzoeken op het audiologisch centrum. Het kan zijn dat voor u, of uw kind andere onderzoeken gepland moeten worden of dat er meerdere onderzoekers bij de afspraak betrokken zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de wachttijd.

Wij maken elke maand opnieuw een berekening van onze wachttijden. Mochten deze langer worden dan 6 weken, dan kunt u er van uit gaan dat wij alles in het werk stellen om deze terug te dringen. Voor (medische) spoedgevallen zijn er altijd mogelijkheden op kortere termijn.