Kenniscafé ‘Kinderen met taalproblemen’ (georganiseerd door Pento en Kentalis)

De meeste kinderen gaan praten, maar dat dit gaat niet bij alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen beginnen later met praten, andere kinderen spreken in te korte zinnen of zijn onverstaanbaar. Dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een taalachterstand.

Werk jij met kinderen tussen 0-4 jaar en/of met kinderen tussen 4-12 jaar en wil je hier meer over leren? Kom naar het gratis kenniscafé over taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis!

Datum: donderdag 30 maart 2023
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: LOC Hardenberg, Parkweg 1A7, 7772 XP Hardenberg

Workshops

Er worden deze avond vier workshops gegeven: twee gaan over kinderen van 0-4 jaar, de andere twee over kinderen van 4-12 jaar.

Workshops gericht op het jonge kind (0-4 jaar)

Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? En wat biedt behandelgroep Babbel aan kinderen met een vermoeden van TOS en hun ouders? In deze workshop vertellen wǞ je hier meer over. En we gaan in gesprek over wat je in de kinderopvang kunt doen als je een kind ziet met problemen in de taalontwikkeling.

TOS komt zowel voor bǞ kinderen die eentalig als meertalig zǞn. Hoe verloopt de taalontwikkeling van een meertalig kind ten opzichte van een eentalig kind? Wanneer is er sprake van een achterstand en wanneer van een stoornis? Wat is verstandig om te adviseren aan ouders? Op interactieve wǞze gaan we hierover in gesprek. We kǞken daarbǞ ook naar de theoretische achtergrond van het leren van meerdere talen.

Workshops gericht op het schoolgaande kind (4-12 jaar)

Een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft moeite met taal. Taal omvat meer aspecten dan we vaak denken. Deze korte voorlichting is een eerste kennismaking met de mogelǞke impact van TOS op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen.

Welke problemen kom je tegen bǞ voorbereidend lezen bǞ een kind met TOS? Welke aanpak is helpend? In de workshop zoomen we in op groep 2. Want juist in deze groep zou het analyseren en synthetiseren op gang moeten komen. We bekǞken samen beeldmateriaal en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Aanmelden

Meld je aan voor 27 maart via het aanmeldformulier. Bij het aanmelden geef je ook aan met welke workshops je mee wilt doen. Het kenniscafé is gratis.

We zien je graag op 30 maart!

Share Button