Gezamenlijke inzet Pento en zorgverzekeraars: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede zorg

Onze cliënten kunnen ook volgend jaar rekenen op toegang tot goede zorg. Dat is ook de inzet van de zorgverzekeraars. Zij willen alle huidige contractuele afspraken volgend jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk bij Pento terecht kunnen.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de zorg in 2021. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kunnen de afzonderlijke zorgverleners en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te afronden. Zo snel mogelijk daarna is er voor alle verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken voor Pento.

U kunt erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om u in 2021 de zorg te bieden die u nodig heeft. Heeft u klachten op het gebied van horen, spreken of verstaan  neem dan contact op met uw huisarts of kno-arts.

Share Button