Publicaties in vaktijdschriften/handboeken

Publicaties in vaktijdschriften

 • A Meijer, S Thieren, MR Benard. (2022) Wanneer alledaagse geluiden te heftig zijn…
  De nieuwe aanpak van Pento. https://vhz-online.nl/wanneer-alledaagse-geluiden-te-heftig-zijn
 • A Sol, M Wessels, MR Benard. (2021) https://vhz-online.nl/fonobomb-een-interventie-om-de-auditieve-en-fonologische-ontwikkeling-van-kinderen-te-stimuleren
 • M Langereis, W Rijke & A Vermeulen (2020).
  Spraakverstaan, taalvaardigheid en verbaal werkgeheugen bij kinderen met CI, Nederlands Tijdschrift voor Stem, Spraak- en Taalpathologie, published online december 2020.https://doi.org/10.21827/32.8310/2020-XX
 • Rijke, Wouter, Vermeulen, Anneke, Langereis, Margreet, Wilt, Gert Jan van der en Willeboer, Krista. Kan jij een waardevol leven leiden? Capability van dove en slechthorende kinderen” in Van Horen Zeggen online: https://vhz-online.nl/kan-jij-een-waardevol-leven-leiden, 26 oktober 2020
 • Margo Zwitserlood-Nijenhuis, Mark Dekker, Jolanda de Groot, Liedeke Wösten, Ellen Gerrits
  Indirecte taaltherapie met ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  26 juni 2020 NVLF issue 92,3
 • Peter van Hengel
  Behandeling van tinnitus en de achterstand van de hyperacusis-patiënt Hoormij NVVS site. Juni 2020:
  https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/audioloog-peter-van-hengel-over-de-behandeling-van-tinnitus-en-de-achterstand-van-de-hyperacusis
 • M Barneveld, MR Benard en G Bos
  Auditieve verwerkingsproblemen door de jaren heen. Juli 2019 – VHZ. https://vhz-online.nl/auditieve-verwerkingsproblemen-door-de-jaren-heen
 • Langereis & Vermeulen
  Leren horen! Tijdschrift Vroeg- kennisplatform jonge kinderen, jaargang 36, lente 2019,
  themanummer: Gehoor baby’s, peuters en kleuters
 • Klatte & Gerrits
  Dyslexiezorg in het Audiologisch Centrum
  14 oktober 2017 – VHZ

Cursus- en handboeken

 • ToMmie-training voor kinderen met een auditieve beperking van 5 tm 8 jaar. (2022) Uitgeverij Acco ISBN: 9789492398529. Evelie Wesselink & Anke van der Meijde
 • ToM-training voor kinderen met een auditieve beperking van 9 tm 12 jaar. (2019) Uitgeverij Garant, Antwerpen-Amsterdam. ISBN 978-90-441-3733-0. Wesselink & Van der Meijde
 • Julien, Manuela (2019). Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling. Herziene en geactualiseerde derde druk. Met voorwoord door Jan de Jong en Ineke van de Craats en illustraties van Sandra Verkaart. Pearson Assessment and Information.
 • Handboek Taalontwikkelingsstoornissen; deel V Speciale groepen. Redaktie Gerrits, Beers, Bruinsma, Van Doornik en Singer. Uitgeverij Coutinho (2017) ISBN 978 90 469 0401 5 NUR 896,
  Vermeulen & Langereis
 • Taalontwikkeling kinderen met een CI (2017) De Hoog, Knoors, Verhoeven, Langereis en Van Weerdenburg. Onderzoeksverslag tbv begeleiders. BSI radboud.