Verdiepingscursus Theory of Mind: vanuit jezelf naar de ander

Wil jij je kennis over de Theory of Mind-ontwikkeling van jonge kinderen verder vergroten? Heb jij behoefte aan vaardigheden om de specifieke bouwstenen van de ToM-ontwikkeling in de praktijk bij kinderen te herkennen en deze gericht te stimuleren? Of wil jij adequaat kunnen aansluiten bij de ToM-ontwikkeling van jouw cliënt? Dan is de verdiepingscursus Theory of Mind: ‘Vanuit jezelf naar de ander’ een goede toevoeging op jouw kennis en ervaring.

Vergroot en verdiep je kennis en vaardigheden over dit inspirerende onderwerp binnen de cursus: Theory of Mind – vanuit jezelf naar de ander. Na de cursus kun je kinderen en hun ouders optimaal laten profiteren van de ToM(mie)-training voor kinderen met een auditieve beperking. Je hebt voldoende informatie om alle betrokkenen rond jouw cliënt handvatten en ondersteuning te bieden binnen de begeleiding. Zo maak jij als professional het verschil!

Wat leer je?

Tijdens deze cursus maken de deelnemers een verdiepingsslag in hun kennis en wordt specifiek aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Je krijgt inzicht in de verschillende voorlopers en bouwstenen van de ToM-ontwikkeling. Je leert op welke wijze je hier aandacht aan kunt besteden. De trainers nemen hierbij de ontwikkelingslijn van Theory of Mind als uitgangspunt. Een belangrijke ontwikkelingsstap ligt rond de leeftijd van 7 à 8 jaar. Dit maakt dat een training voor de jonge groepen van het primair onderwijs specifieke vaardigheden vraagt van jou als toekomstige ToM- trainer of behandelaar.

De cursus biedt een vervolg op ‘Theory of Mind – gevoelens, gedachten en intenties’ en gaat dieper in op de ontwikkeling bij jonge kinderen met een auditieve beperking. Naast het vergroten van kennis ga je veelvuldig en gericht oefenen; via beeldmateriaal en voorbeelden ga je ervaren op welke manier je de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk. De trainers geven je theoretische kaders en praktische handvatten om binnen jouw werksetting informatie over te brengen aan kinderen, ouders en betrokkenen. Dit vergroot je competentie als toekomstige trainer en/of behandelaar, waardoor de ToMmie-training ‘Vanuit jezelf naar de ander’ binnen de eigen organisatie optimaal kan worden ingezet als behandelmethodiek. De kennis en vaardigheden zijn ook goed bruikbaar in contact en begeleiding van ouders, leerkrachten en begeleiders van het kind met een auditieve beperking.

Boek cadeau!

Bij deze cursus hoort ook het boek ‘Theory of Mind – Vanuit jezelf naar de ander’. Bij de aanschaf van de cursus ontvangt u dit boek cadeau!.

Vragen?

Mail je vraag naar tomtraining@pento.nl

Wanneer wordt de cursus gegeven?

  • donderdag 11 januari 2024 - 09:30 tot 16:30 Deze dag is volgeboekt
  • donderdag 07 november 2024 - 09:30 tot 16:30

De trainers

Evelie Wesselink
Logopedist - gezinsbegeleider bij Pento Vroegbehandeling Zwolle
Evelie Wesselink is als logopedist – gezinsbegeleider werkzaam bij Pento Vroegbehandeling Zwolle. Zij heeft zich na haar opleiding logopedie gespecialiseerd in de behandeling van jonge kinderen en is tevens gecertificeerd als video hometrainer en intensief ambulant gezinsbehandelaar. Naast haar werkzaamheden bij Pento heeft zij een eigen onderneming ‘Zichtbaar Contact’, waarbij zij ambulant specialistische begeleiding en video hometraining biedt aan ouder en kind. Evelie heeft binnen het cluster 2-onderwijs, de kinderrevalidatie en een zorgcentrum voor Vroegbehandeling veel ervaring opgedaan in de behandeling en begeleiding van kinderen met een auditieve beperking, TOS en ASS. De ervaring en kennis over de behandeling van kinderen met een auditieve beperking heeft zij bij Pento Vroegbehandeling verder uitgebouwd. Evelie werkt als gezinsbegeleider intensief samen met ouders om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen en stimuleren. Anke en Evelie zijn de auteurs van de boeken ‘Theory of Mind – gevoelens, gedachten en intenties’ en ‘Theory of Mind – vanuit jezelf naar de ander’.
Anke van der Meijde
GZ-psycholoog bij Pento Audiologisch Centrum en Vroegbehandeling Zwolle
Anke van der Meijde is als GZ-psycholoog al vele jaren werkzaam bij Pento Audiologisch Centrum en Vroegbehandeling Zwolle. Al tijdens haar studie ontwikkelingspsychologie ontstond haar affiniteit met de zorg aan kinderen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. Daarnaast heeft zij brede ervaring opgedaan binnen verschillende settingen, waaronder de kinderpsychiatrie, het dovenonderwijs, de kinderrevalidatie en de jeugd-GGZ. Binnen Pento heeft Anke zich toegelegd op diagnostiek, begeleiding en behandeling van dove en slechthorende kinderen. Als behandelcoördinator is zij medeoprichter van de behandel- en trainingsgroepen voor kinderen met een auditieve beperking. Ook is zij praktijkopleider van de GZ-opleiding geweest. Binnen haar eigen praktijk verricht zij in samenwerking met een kinderpsychiater, diagnostiek en consultatie bij kinderen en volwassenen. Anke en Evelie zijn de auteurs van de boeken ‘Theory of Mind – gevoelens, gedachten en intenties’ en ‘Theory of Mind – vanuit jezelf naar de ander’.

Waar wordt de cursus gegeven?

Aristo meeting center Utrecht Lunetten, Brennerbaan 150 in Utrecht,  routebeschrijving.

Een incompany training behoort ook tot de mogelijkheden. Stuur een e-mail naar tomtraining@pento.nl voor meer informatie.

Aristo meeting center Utrecht Lunetten, Brennerbaan 150 in Utrecht,  routebeschrijving.

Een incompany training behoort ook tot de mogelijkheden. Stuur een e-mail naar tomtraining@pento.nl voor meer informatie.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de cursus ‘train-de-trainer’ zijn €449,- en inclusief lunch en het boek 'Theory of Mind – Vanuit jezelf naar de ander'.

Aanmelden voor deze opleiding