Wetenschappelijk Onderzoek

Zorg en wetenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij Pento willen we de kwaliteit van zorg continu verbeteren. Dit doen we onder andere door het toepassen van de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk, het zogenaamde ‘evidence based’ werken. Pento gaat hierin verder om zo de best passende zorg te bieden voor mensen met een gehoor-, taal- of spraakaandoening.

Wetenschap bij Pento onderdeel van dagelijkse praktijk

Vragen en ervaringen uit de praktijk vormen bij Pento inspiratie tot het opzetten van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Binnen Pento vindt er continu kennisdeling plaats tussen de locaties. Ook Pentobreed wordt kennis uitgewisseld zoals bij PentoLab: een 2-jaarlijks Pento-evenement waarbij nieuwe innovatieve projecten binnen Pento worden opgezet en ontwikkeld.

Daarnaast neemt Pento deel aan nationale en internationale researchprogramma’s en werken we nauw samen met universiteiten en andere collega-instellingen op het gebied van horen, spreken en verstaan. Op die manier wil Pento een belangrijke rol spelen in het vestigen en versterken van een innovatief klimaat op het gebied van audiologische zorg en taal/spraakontwikkeling.

 

Wetenschappelijk onderzoek Pento 2024

 

Wetenschappelijke Raad (WR)

 • dr. ir. Hans van Dijk (voorzitter), klinisch fysicus – audioloog
 • dr. ir. Ruben Benard, klinisch fysicus- audioloog
 • dr. Margreet Langereis, senior researcher – taal spraakpatholoog
 • dr. Anneke Vermeulen, senior researcher – licentiaat logopedist

Activiteiten Wetenschappelijke Raad

De wetenschappelijke raad van Pento zet zich in voor onder andere:

 • Fondswerving (onderzoeksaanvragen bij externe fondsen);
 • Ontwikkeling van diagnostische en behandelmethodieken;
 • Doelmatigheidsonderzoeken;
 • Promotieonderzoeken;
 • Publicaties in internationale peer reviewed tijdschriften;
 • Publicaties in handboeken en vaktijdschriften;
 • Presentaties op wetenschappelijke internationale congressen.

Meer informatie

Projecten:

Publicaties:

Presentaties: