Ouder-kindgroepen

Pento organiseert ouder-kindgroepen voor ouders van slechthorende en dove baby’s. In deze groepen ontmoeten ouders met een slechthorend of doof kind elkaar, delen hun ervaringen en wisselen ideeën uit. Elke ouder-kindgroep heeft een thema. Binnen dat thema krijgt u adviezen over communicatie en opvoeding van uw dove of slechthorende kind. Ook doen we praktische voorbeeldspellen waarbij u en uw kind zelf actief meedoen.

De groepen worden begeleid door twee medewerkers van de vroegbehandeling. De ouder-kindgroepen zijn bedoeld voor kinderen tot een leeftijd van achttien maanden.

Meer informatie leest u in de Folder-groepsactiviteiten-voor gezinnen sh doof kind