Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Vroegbehandeling

De vroegbehandeling van Pento behandelt en begeleidt dove of slechthorende kinderen, of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dichtbij huis en op zo jong mogelijke leeftijd. Afgestemd op de behoeften van kind en gezin. De directe omgeving is bij de behandeling betrokken: grootouders, oppas, reguliere dagopvang of peuterspeelzaal spelen allemaal een rol.

Aanbod vroegbehandeling

De vroegbehandeling biedt:

In het behandeltraject staat de communicatie tussen ouders en kind centraal. Ook de opvoeding en ontwikkeling van het kind krijgen veel aandacht. De vroegbehandeling werkt intensief samen met de Pento audiologische centra.

Elke locatie heeft een eigen multidisciplinair team dat in de verschillende regio’s de behandeling aanbiedt. Een team bestaat uit gezinsbegeleiders, logopedisten, orthopedagogen en psychologen, docenten gebarentaal, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en audiologen. Samen met de ouders stelt het team voor elk kind een behandelplan op. Dit plan wordt regelmatig besproken en geëvalueerd.

Meer informatie

Klik op de verschillende onderwerpen in het menu aan de linkerkant om het aanbod van de Vroegbehandeling te bekijken. U kunt ook kijken in ons productenboek.