Vroegbehandeling

De vroegbehandeling van Pento behandelt en begeleidt dove of slechthorende kinderen, of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dichtbij huis en op zo jong mogelijke leeftijd. Afgestemd op de behoeften van kind en gezin. De directe omgeving is bij de behandeling betrokken: grootouders, oppas, reguliere dagopvang of peuterspeelzaal spelen allemaal een rol.