Audiometrie

Onderzoek Toonaudiometrie

De cliënt hoort een piepje door de koptelefoon en/of beengeleider. Wij trainen de cliënt om op de piepjes te reageren. De cliënt kan reageren door de hand op te steken, door ‘ja’ te zeggen of door een ringetje/blokje in te puzzelen.

 

Onderzoek Spraakaudiometrie

De cliënt hoort woorden door de koptelefoon. De cliënt moet deze nazeggen. De woorden worden steeds zachter. Het wordt dan steeds moeilijker om ze goed te verstaan. Het zijn korte woorden zoals: ‘bus’, ‘vaak’,  en ‘pen’. Hiermee bepalen we wat de beperkingen zijn in het verstaan van spraak.

 

* Klik op de foto’s voor meer informatie voor de cliënt