Wat is uw ervaring met onze zorg?

Bij Pento vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Daarom proberen wij onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren. Uw ervaring is daarbij heel belangrijk!

Uitnodiging Patiënt Ervaring Monitor (PEM)

Heeft u één van onze locaties bezocht? Dan kan het zijn dat u een uitnodiging ontvangt met een korte vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij naar uw ervaringen met onze zorg. Wij maken hierbij gebruik van de ‘PEM’ (Patiënt Ervarings Monitor). Deze monitor is samen met patiënten opgesteld om op betrouwbare wijze cliëntervaringen te meten. De PEM wordt ook gebruikt in Nederlandse ziekenhuizen en andere audiologisch centra.

8 principes van persoonsgerichte zorg

Bij de PEM wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten van het Picker Instituut. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld op basis van de 8 principes van persoonsgerichte zorg. De principes gaan over thema’s die voor cliënten belangrijk zijn zoals: wachttijd, kennis van de medewerker, het vertrouwen in de medewerker en of informatie duidelijk en begrijpelijk is. Alle audiologisch centra gebruiken dezelfde vragenlijst. Zo kunnen we resultaten vergelijken met andere audiologisch centra en van elkaar leren.

Hoe werkt het?

U ontvangt een uitnodiging per e-mail van het onafhankelijke onderzoeksbureau Expoints. In de e-mail staat een link naar de vragenlijst. Voor het invullen van deze vragenlijst heeft u een computer, tablet of smartphone nodig met internetverbinding. U krijgt maximaal één keer per jaar een uitnodiging.

Vrijwillig en anoniem

Uw deelname is geheel vrijwillig en anoniem. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld of welke antwoorden u hebt gegeven. Uw deelname heeft dus geen enkele invloed op uw bezoek aan het audiologisch centrum. Wilt u liever niet meedoen aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd afmelden via de link onderaan de uitnodigingsmail.

Geen uitnodiging ontvangen?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Maar wilt u toch uw ervaring delen? Stuur een e-mail naar info@pento.nl of neem telefonisch contact op met één van onze locaties.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten van de vragenlijsten gebruiken wij om onze zorg te verbeteren. Zo weten wij wat cliënten goed vinden gaan, maar ook wat nog beter kan. Vanaf februari 2022 wordt de PEM actief ingezet. Wij hopen in juli 2022 de eerste resultaten met u te kunnen delen.