Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Kosten en vergoedingen Audiologisch centrum

Audiologisch onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook evenwichtsonderzoek valt onder ‘audiologisch onderzoek’.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar een bezoek aan het audiologisch centrum?

Uw zorgverzekeraar vergoedt audiologische zorg vanuit de basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt in 2018 een verplicht eigen risico van € 385. Daarnaast is het mogelijk dat u nog een vrijwillig eigen risico heeft afgesloten. Onderzoek bij kinderen valt niet onder het eigen risico en wordt dus in zijn geheel vergoed vanuit de basisverzekering.

Dus: het onderzoek wordt vergoed maar volwassenen moeten mogelijk toch een deel aan hun zorgverzekering betalen vanwege het eigen risico.

Wat kost het onderzoek?

Elk audiologisch centrum maakt jaarlijks tariefafspraken. Per zorgverzekeraar en per Audiologisch Product (AP). Daarnaast gelden zogenaamde passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn of waarvan de verzekeraar geen contract heeft gesloten met het audiologisch centrum. In 2018 heeft Pento met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De tarieven die met zorgverzekeraars zijn afgesproken liggen altijd lager dan de passantentarieven. Audiologische zorg wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering, alleen het tarief kan per zorgverzekeraar verschillen.

 

Zie ook de website ‘De Zorgnota‘ met veel informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Heeft u daarna toch nog vragen over uw zorgnota neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat is een Audiologisch Product (AP)?

De Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) heeft bepaald dat audiologische zorg wordt gefinancierd op basis van Audiologische Producten (AP’s). Als u voor het eerst op het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend. Die duurt 90 dagen. Komt u na deze 90 dagen terug, dan openen wij een vervolg-AP. Deze duurde in 2017 120 dagen. Op basis van de verrichtingen die bij u zijn gedaan en het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject, wordt de zorgzwaarte bepaald. Daarom is pas aan het einde van zo’n periode vast te stellen wat de hoogte van een factuur is. Zie ook www.opendisdata.nl.