Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Kosten en vergoedingen Audiologisch centrum

Audiologisch onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook evenwichtsonderzoek valt onder de noemer ‘audiologisch onderzoek’.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar een bezoek aan het audiologisch centrum?

Uw zorgverzekeraar vergoedt audiologische zorg vanuit de basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt in 2017 een verplicht eigen risico van € 385. Daarnaast is het mogelijk dat u nog een extra eigen risico heeft afgesloten. Onderzoek bij kinderen valt niet onder uw eigen risico en wordt dus geheel vergoed vanuit de basisverzekering.

Dus: het onderzoek wordt vergoed maar volwassenen moeten mogelijk toch wat aan hun zorgverzekering betalen vanwege het eigen risico.

Wat kost het onderzoek?

Elk audiologisch centrum maakt jaarlijks tariefafspraken. Per zorgverzekeraar en per AP. Daarnaast gelden zogenaamde passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn of waarvan de verzekeraar geen contract heeft gesloten met het audiologisch centrum.  De tarieven die met zorgverzekeraars zijn afgesproken liggen altijd lager dan de passantentarieven. Audiologische zorg wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering, alleen het tarief kan per zorgverzekeraar verschillen.

Waarom krijgt mijn verzekeraar nu pas een factuur?

Volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit mogen wij facturen pas aan uw zorgverzekeraar sturen als de 90 of 365 dagen van het AP voorbij zijn. Dit geldt voor uw bezoek aan het AC in 2014. Als u in 2015 het AC bezoekt sturen wij een factuur als de 90 of 120 dagen van het AP voorbij zijn. De factuur wordt verstuurd naar de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd bent. Indien u uw eigen risico nog niet hebt verbruikt, ontvangt u van uw verzekeraar een factuur voor een eigen bijdrage.

Een voorbeeld:

U bent in november 2014 voor onderzoek op een AC geweest. De factuur wordt dan pas in 2015 (90 of 365 dagen na uw bezoek) naar uw zorgverzekeraar gestuurd. U kunt dan in de loop van 2015 een rekening krijgen voor het eigen risico van 2014. Dit omdat u in 2014 bent gestart bij het AC.

Zie ook de website ‘De Zorgnota‘ met veel informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Heeft u daarna toch nog vragen over uw zorgnota neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat is een Audiologisch Product (AP)?

De Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) heeft bepaald dat audiologische zorg wordt gefinancierd op basis van Audiologische Producten (AP’s). Als u voor het eerst op het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend. Die duurt 90 dagen. Komt u na deze 90 dagen terug, dan openen wij een vervolg-AP. Deze duurde in 2014 365 dagen, de NZa heeft dit vanaf 1-1-2015 teruggebracht naar 120 dagen. Op basis van de verrichtingen die bij u zijn gedaan en het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject, wordt de zorgzwaarte bepaald. Daarom is pas aan het einde van zo’n periode vast te stellen wat de hoogte van een factuur is. Zie ook www.opendisdata.nl.