Coronavirus

Laatst geüpdatet op: dinsdag 28 april 2020

Opstarten en hervatten van onze audiologische zorg op het audiologisch centrum

Pento treft voorbereidingen om de zorg op onze audiologische centra (ac’s) vanaf woensdag 6 mei a.s. geleidelijk te hervatten. Als u de komende periode een afspraak heeft op een van onze locaties dan nemen wij contact met u op. Uiteraard zullen wij aan alle richtlijnen van het RIVM en onze eigen beroepsgroep voldoen voordat wij weer cliënten ontvangen.

Belangrijke informatie als u naar een van onze locaties komt:

 • Bij gezondheidsklachten van u, uw eventuele begeleider of binnen uw huishouden/gezin dan verzoeken wij u  dringend om niet naar onze locaties te komen.
 • Kom indien mogelijk alleen naar het audiologisch centrum. Als dit niet mogelijk is dan is per client een begeleider toegestaan.
 • Op alle Pento-locaties geldt dat wij de 1,5 meter afstand-regel hanteren. Tijdens het onderzoek zelf is de afstand tussen u als cliënt en de onderzoeker veelal kleiner dan 1,5 meter. Daarom maken we gebruik van extra maatregelen, zoals handschoenen en plexiglas schermen. Alles is gericht op maximale veiligheid voor u en voor de Pentomedewerker.
 • De regels omtrent handhygiëne, gebruik van papieren zakdoekje en niezen in de elleboog blijven van kracht.

Opstarten en hervatten van onze Vroegbehandeling

Behandelgroepen voor kinderen
De behandelgroepen Wapper en Babbel gaan vanaf 11 mei a.s. weer van start. Ook voor de behandelgroepen volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM die gelden voor deze doelgroep.

 • De contactpersonen van de behandelgroepen zullen contact met de ouders/verzorgers opnemen.
 • Tot en met 20 mei worden andere vormen van zorg binnen de Vroegbehandeling niet opgestart. Hierbij kunt u denken aan ambulante zorg (huisbezoek) themabijeenkomsten en gebarencursussen.
 • De gezinsbegeleiders hebben de afgelopen periode met u de begeleiding op afstand vorm gegeven. Zij zullen dit op deze manier ook blijven doen.

We wachten de informatie van de overheid op 20 mei 2020 af en zullen op basis daarvan besluiten nemen over het wel of niet opstarten van deze vormen van zorg.

Neonatale gehoorscreening
Voor informatie over de gehoorscreening bij pasgeborenen verwijzen wij u naar de volgende websites:

https://www.pns.nl/gehoortest-baby/professionals/coronavirus 
Informatie voor ouders vindt u op: www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus

Vragen?
Heeft u nog vragen over uw afspraak of behandeling bij Pento neem dan tijdens werkdagen telefonisch of per mail contact op met de locatie waar u een afspraak heeft.
NB: maandag 4 mei en dinsdag 5 mei zijn alle Pento-locaties gesloten.

Algemene vragen over de maatregelen omtrent het coronavirus kunt u mailen naar coronavirus@pento.nl.

Tot slot
Wij geven voorrang aan spoedgevallen  zoals:

 • Plotsdoofheid.
 • Tinnituscliënten in ernstige psychische problemen.
 • CI-/BCD-gebruikers met defecte processor.
 • Kinderen die zijn uitgevallen op  de NICU/JGZ screening.
 • Startende hoortoestelproeven bij kinderen met ernstige verliezen.
Share Button