*Corona*

Laatst geüpdatet op: augustus 2020

Hervatten van onze audiologische zorg op het audiologisch centrum
Pento heeft de zorg op onze audiologische centra (ac’s) vanaf woensdag 6 mei a.s. geleidelijk hervat. Als u de komende periode een afspraak heeft op een van onze locaties dan nemen wij contact met u op. Uiteraard zullen wij aan alle richtlijnen van het RIVM en onze eigen beroepsgroep voldoen.

Belangrijke informatie als u naar een van onze locaties komt:

 • Bij gezondheidsklachten van u, uw eventuele begeleider of van een lid van uw huishouden/gezin verzoeken wij u dringend om niet naar onze locaties te komen.
 • Kom indien mogelijk alleen naar het audiologisch centrum. Als dit niet mogelijk is dan is per cliënt een begeleider toegestaan. We willen het aantal bezoekers op onze locaties zoveel mogelijk beperken.
 • Indien u/uw kind op reis zijn geweest naar een land waarvoor de Nederlandse overheid het reisadvies ‘oranje’ of ‘rood’ heeft afgegeven dan kunnen wij u in de periode van 10 dagen na uw thuiskomst niet ontvangen op een van onze locaties.
  Kijk voor de meeste actuele informatie over reizen naar het buitenland en de reisaviezen per land op Nederlandwereldwijd.
 • Als u bij onze locaties binnenkomt is er handalcohol om uw handen te desinfecteren. Wilt u hier gebruik van maken?
 • Op alle Pento-locaties geldt dat wij de 1,5 meter afstand-regel hanteren. Tijdens het onderzoek zelf is de afstand tussen u als cliënt en de onderzoeker veelal kleiner dan 1,5 meter. Daarom maken we gebruik van extra maatregelen, zoals handschoenen en plexiglas schermen. Alles is gericht op maximale veiligheid voor u en voor de Pentomedewerker.
 • De regels omtrent handhygiëne, gebruik van papieren zakdoekje en niezen in de elleboog blijven van kracht voor onze medewerkers en cliënten.

Opstarten en hervatten van onze Vroegbehandeling

Behandelgroepen voor kinderen
De behandelgroepen Wapper en Babbel zijn vanaf 11 mei a.s. weer van start gegaan. Ook voor de behandelgroepen volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM die gelden voor deze doelgroep.

Ambulante zorg
Vanaf begin juni wordt de ambulante zorg (zorg en begeleiding bij gezinnen thuis) weer geleidelijk opgestart.
Meer informatie hierover en over de richtlijnen die we hierbij hanteren leest u in de algemene brief en de brief met de richtlijnen

Themabijeenkomsten en gebarencursussen worden vooralsnog niet opgestart.

Neonatale gehoorscreening
De gehoorscreening bij pasgeborenen wordt vanaf 4 mei weer uitgevoerd. Voor actuele informatie hierover  verwijzen wij u naar de volgende websites:

https://www.pns.nl/gehoortest-baby/professionals/coronavirus 
Informatie voor ouders vindt u op: www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus

Vragen?
Heeft u nog vragen over uw afspraak of behandeling bij Pento neem dan tijdens werkdagen telefonisch of per mail contact op met de locatie waar u een afspraak heeft.

Algemene vragen over de maatregelen omtrent het coronavirus kunt u mailen naar coronavirus@pento.nl.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Tot slot
Wij geven voorrang aan spoedgevallen (ter beoordeling aan de hoofdbehandelaar)  zoals:

 • Plotsdoofheid.
 • Tinnituscliënten in ernstige psychische problemen.
 • CI-/BCD-gebruikers met defecte processor.
 • Kinderen die zijn uitgevallen op  de NICU/JGZ screening.
 • Startende hoortoestelproeven bij kinderen met ernstige verliezen.