*Corona*

Laatst geüpdatet op 8 februari 2021

De zorgverlening van Pento gaat door. De behandelgroepen van de Vroegbehandeling zijn ook geopend.

Op al onze locaties zijn maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en onze eigen beroepsgroep. Alles is gericht op maximale veiligheid voor u en voor de Pento-medewerker.

Belangrijke informatie voordat u naar een van onze locaties komt:

 • Bij gezondheidsklachten en/of verkoudheidsklachten van u, uw kind (indien uw kind 4 jaar of ouder is) of eventuele begeleider verzoeken wij u dringend om niet naar onze locaties te komen.
 • Kom indien mogelijk alleen naar het audiologisch centrum. Als dit niet mogelijk is dan is per cliënt 1 begeleider toegestaan. We willen het aantal bezoekers op onze locaties zoveel mogelijk beperken.
 • Onze medewerkers zullen u een aantal vragen (gezondheidscheck) stellen als u zich aanmeldt bij de balie.
 • Dragen van een mondkapje is in de openbare ruimtes verplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar.
 • Als u bij onze locaties binnenkomt is er handalcohol om uw handen te desinfecteren. Wilt u hier gebruik van maken?
 • Op alle Pento-locaties geldt dat wij de 1,5 meter afstand-regel hanteren. Tijdens het onderzoek zelf is de afstand tussen u als cliënt en de onderzoeker veelal kleiner dan 1,5 meter. Daarom maken we gebruik van bijvoorbeeld handschoenen, mondkapjes en plexiglas schermen.
 • De regels omtrent handhygiëne, gebruik van papieren zakdoekje en niezen in de elleboog gelden voor onze medewerkers en cliënten.
 • Indien u, uw kind of uw begeleider op reis zijn geweest naar een land waarvoor de Nederlandse overheid het reisadvies ‘oranje’ of ‘rood’ heeft afgegeven dan kunnen wij u in de periode van 10 dagen na uw thuiskomst niet ontvangen op een van onze locaties. Kijk voor de meeste actuele informatie over reizen naar het buitenland en de reisaviezen per land op Nederlandwereldwijd.

Groepsbijeenkomsten
Vanaf 4 januari 2021 vinden de groepsbijeenkomsten zoals thema-ochtenden, gebarencursussen en tinnitusbijeenkomsten weer plaats op de locaties. Onze medewerkers doen vooraf een gezondheidscheck bij alle deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats in ruimtes waar iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar kan zitten.

Als niet aan de veiligheidvoorwaarden kan worden voldaan vinden de bijeenkomsten, indien mogelijk, online plaats of worden ze verplaatst naar een later moment.

Meer informatie over groepsbijeenkomsten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Behandelgroepen voor kinderen
Ook voor de behandelgroepen volgen wij de richtlijnen van het RIVM die gelden voor deze doelgroep.

Ambulante zorg
Vanaf begin juni is de ambulante zorg (zorg en begeleiding bij gezinnen thuis) weer geleidelijk opgestart. Meer informatie hierover en over de richtlijnen die we hierbij hanteren leest u in de algemene brief en de brief met de richtlijnen.

Neonatale gehoorscreening
Voor actuele informatie over de gehoorscreening bij pasgeborenen verwijzen wij u naar de volgende website. Informatie voor ouders vindt u ook op www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus

Voor informatie over corona in andere talen kunt u terecht op de website van Pharos.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de locatie waar u een afspraak heeft of mail naar coronavirus@pento.nl.

Mondkapje verplicht in openbare ruimtes van Pento
We willen onze cliënten, bezoekers en onze medewerkers een veilige en gezonde omgeving bieden.
Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimtes van de Pento-locaties verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Onder de openbare ruimtes verstaan we de entree, de wachtkamer, de toiletten en de gangen naar de behandel/onderzoekskamers. Dus de binnenruimtes die publiekelijk en vrij toegankelijk zijn. Wij verzoeken onze clienten zelf een mondkapje mee te nemen en voor en na het opzetten van het mondkapje de handen te desinfecteren/wassen. We kunnen u vragen een mondkapje te dragen dat wij u verstrekken.

Voor actuele informatie over het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid.

Uitzonderingen
Cliënten (en hun begeleiders) die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke- of communicatieve beperking afhankelijk zijn van non-verbale visuele signalen zijn van de verplichting uitgezonderd. Dit geldt ook voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid die door het dragen van een mondkapje ontregeld raken of op een andere manier groot nadeel ondervinden.

Informatie tonen voor uitzondering
Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  Onze medewerkers kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken. U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn:

 • het dragen van een faceshield – als dat wel mogelijk is;
 • een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling
 • een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
 • een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
 • een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Als er voor u een andere manier is om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt, dan kunt u die ook gebruiken.

Lees hier tips over communicatie met dove en slechthorende mensen in de coronatijd.

Tot slot
Wij geven voorrang aan spoedgevallen (ter beoordeling aan de hoofdbehandelaar)  zoals:

 • Plotsdoofheid.
 • Tinnituscliënten in ernstige psychische problemen.
 • CI-/BCD-gebruikers met defecte processor.
 • Kinderen die zijn uitgevallen op  de NICU/JGZ screening.
 • Startende hoortoestelproeven bij kinderen met ernstige verliezen.