Vroegbehandeling

De vroegbehandeling van Pento behandelt en begeleidt dove of slechthorende kinderen, of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.