Cochleair Implantaat (CI)

Een CI (Cochleair Implantaat) is een elektronisch toestel dat aan zeer slechthorenden en doven de mogelijkheid biedt weer iets te horen. De elektrode van een CI neemt het werk van de beschadigde trilhaartjes van het binnenoor (slakkenhuis) over om geluidssignalen aan de gehoorzenuwen en vervolgens aan de hersenen te leveren.