Audiologisch product

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft bepaald dat audiologische zorg wordt gefinancierd op basis van Audiologische Producten (AP’s). Als u voor het eerst op het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend. Die duurt 90 dagen. Komt u na deze 90 dagen terug, dan openen wij een vervolg-AP. Deze duurt 120 dagen. Op basis van de verrichtingen die bij u zijn gedaan en het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject, wordt de zorgzwaarte bepaald. Daarom is pas aan het einde van zo’n periode vast te stellen wat de hoogte van een factuur is.