Audiologisch centrum (AC)

Op het audiologisch centrum onderzoeken, begeleiden en adviseren we kinderen en volwassenen met gehoorverlies of die moeite hebben met taal- en/of spraak.