Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Taal-spraakproblemen

Een kind leert een taal gewoon ‘vanzelf’, door dagelijks contact met mensen in zijn omgeving. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maar bij sommige kinderen komt de taal-spraakontwikkeling niet of onvoldoende op gang. Deze kinderen kunnen een taal-spraakprobleem hebben. Zij hebben extra zorg en stimulans nodig.

Aanwijzingen voor taal-spraakproblemen

Als een kind…
…met twee jaar nog geen duidelijke woordjes zegt;
…met drie jaar nog geen zinnetjes maakt;
…met vier jaar voor anderen niet verstaanbaar spreekt;
…zich vaak boos maakt omdat het door onduidelijk spreken niet begrepen wordt

Dan is dit een goede reden voor nader onderzoek. Pento onderzoekt, begeleidt en behandelt kinderen met taal-spraakproblemen.

Meer informatie

Meer informatie over de taal-spraakontwikkeling van kinderen kunt u vinden op de site www.kindentaal.logopedie.nl.