Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Dyslexienetwerk Pento

Als uw kind veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen, kan het zijn dat hij of zij dyslexie heeft. U kunt dan terecht bij Dyslexienetwerk Pento. Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen. Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen Pento Audiologisch Centrum en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Criteria voor vergoeding

Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt alleen kinderen die onder de vergoede dyslexiezorg vallen. Dat betekent dat uw kind aan een aantal criteria moet voldoen voordat de behandeling kan worden gestart. Hij of zij moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • hij of zij heeft al minimaal zes maanden intensieve begeleiding gehad bij problemen op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen;
  • ondanks deze hulp houdt uw kind een grote achterstand op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen.

Op www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl vindt u meer informatie over de criteria voor vergoede dyslexiezorg. De vergoeding van dyslexiezorg gaat via de gemeente. Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met verschillende gemeenten en is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit instituut bewaakt de kwaliteit van de dyslexiezorg. Sinds september 2010 is Dyslexienetwerk Pento in bezit van het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.