Categorie: Locaties

Informatiebijeenkomst over cochleaire implantatie (CI) op 3 april a.s. bij AC Zwolle

Bent u ernstig slechthorend?Wanneer zelfs de zwaarste hoorapparaten u niet meer voldoende helpen om te kunnen horen en verstaan, dan kan cochleaire implantatie (CI) de oplossing voor u zijn. Bent u benieuwd naar cochleaire implantatie, en wilt u praten met ervaren CI-gebruikers? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst over […]

Onderzoek en begeleiding bij tinnitus

De Audiologische Centra van Pento bieden al vele jaren onderzoek en begeleiding bij tinnitusklachten. Veel cliĆ«nten hebben daar profijt van. Wij hopen in de loop van 2019 de zorg voor tinnitus cliĆ«nten uit te kunnen breiden met de methode die ontwikkeld is aan de Universiteit van Maastricht. Dit doen we eerst alleen in het Pento Audiologisch Centrum Utrecht. […]

Informatiebijeenkomst “het slechthorende kind”

Pento Audiologisch Centrum Apeldoorn organiseert op dinsdag 16 april a.s. vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst met als thema “Het slechthorende kind”. De bijeenkomst is bedoeld voor hulpverleners die betrokken zijn bij kinderen met een (vermoedelijk) gehoorverlies zoals logopedisten, gedragswetenschappers, jeugdartsen, intern begeleiders. We besteden aandacht aan de onderwerpen:Hoe werkt het gehoor?Wat hoort het […]