Yearly Archives: 2019

Wereld TOS Dag - vrijdag 18 oktober 2019

We communiceren de hele dag met elkaar. Pratend, gebarend, via mail, WhatsApp, telefoon, Skype, Facetime, Facebook, Messenger, twitter, Instagram… Daar gaat nog wel eens iets mis. Hoe houden we het helder? Daarom is dit jaar het thema ‘Houd het helder’. Dat is voor iedereen belangrijk en zeker voor de 266.000 kinderen en jongeren met een […]

Workshop CI-gebruikers 30 oktober 2019 Pento Audiologisch Centrum Zwolle

Cochlear Benelux organiseert samen met Pento voor haar CI-gebruikers een aantal praktische workshops over de Nucleus®-geluidsprocessors, (draadloze) accessoires en connectiviteit. Tijdens deze workshops geven we handige tips over het gebruik van de processor en randapparatuur, zoals de afstandsbediening of Smart App, om het gebruik ervan te optimaliseren. Cochlear informeert er over de nieuwste en bestaande […]

Kenniscafé "Kinderen met taalproblemen" op 29 oktober a.s.

Ben jij leerkracht of werk je bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Kom dan naar dit gratis kenniscafé over taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis (TOS). Experts geven tips over het signaleren van taalachterstand en TOS. Ook ga je actief aan de slag met allerlei facetten die samengaan met een taalachterstand en TOS. Maak zelf een keuze uit de […]

Mini-symposium ‘Theory of Mind, van theorie naar praktijk’ 20 november 2019 in Zwolle

Benieuwd naar de Theory of Mind ontwikkeling bij kinderen met een auditieve beperking en een passend behandelaanbod voor hen? Om inzicht te geven in een nieuw ontwikkelde ToM-training voor dove en slechthorende kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, organiseert Pento op 20 november 2019 het mini-symposium ‘Theory of Mind, van theorie naar […]

Is vliegen schadelijk voor het gehoor?

Vliegen is niet schadelijk voor het gehoor. Vanwege drukverschil bij stijgen en dalen kun je wel last hebben van (tijdelijk) oorpijn. Het geluid in de cabine kan door mensen wel als hinderlijk ervaren worden. Het geluidniveau is echter niet zo hoog dat het schade kan geven. Sommige mensen ervaren wel dat hun tinnitus (tijdelijk) luider […]

Auditieve verwerkingsproblemen door de jaren heen

Er wordt al ruim 40 jaar onderzoek gedaan naar diagnostiek, comorbiditeit en typerende klachten van kinderen met auditieve verwerkingsproblemen (avp). De gouden standaard voor diagnostiek ontbreekt vooralsnog. Wel zijn er voortdurend nieuwe inzichten en ontwikkelingen die ertoe leiden dat de werkwijze omtrent deze kinderen voortdurend om bijstelling vraagt. In Van Horen Zeggen (VHZ) verscheen een […]

Onderzoek en begeleiding bij tinnitus

De Audiologische Centra van Pento bieden al vele jaren onderzoek en begeleiding bij tinnitusklachten. Veel cliënten hebben daar profijt van. Wij hopen in de loop van 2019 de zorg voor tinnitus cliënten uit te kunnen breiden met de methode die ontwikkeld is aan de Universiteit van Maastricht. Dit doen we eerst alleen in het Pento Audiologisch Centrum Utrecht. […]