Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Onderzoek op locatie bij mensen met een verstandelijke beperking

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland 30% van de mensen met een verstandelijke beperking slechthorend is. Bij mensen met het syndroom van Down is dit zelfs 57%. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dit zelf vaak niet aangeven. Hierdoor is het belangrijk om regelmatig gehooronderzoek te doen. Als een gehoorverlies blijkt, kan een hoortoestel al een hele verbetering opleveren.De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijke Gehandicapten (NVAVG) heeft landelijke richtlijnen opgesteld voor het onderzoeken en behandelen van slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking.

Frequentie van het onderzoek

Het advies is om gehooronderzoek bij kinderen met een verstandelijke beperking te doen rond de leeftijd van 0, 5, 10 en 15 jaar . Bij volwassen vanaf 40 jaar is het advies om elke 5 jaar een gehooronderzoek te doen. Voor kinderen en volwassenen met het Syndroom van Down is het advies om elke 3 jaar gehooronderzoek te doen.

Onderzoek in een vertrouwde omgeving

Pento heeft zogenaamde Xterna teams. Dit zijn multidisciplinaire teams die naar bijvoorbeeld een instelling, gezinshuis of school gaan, zodat kinderen en volwassenen in een vertrouwde omgeving onderzocht kunnen worden. Wij zien ongeveer 8-10 cliënten per onderzoeksdag. Een team bestaat uit logopedisten, audiologie-assistenten, een maatschappelijk werker en een audioloog.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk dat de oren geïnspecteerd zijn door een arts. Wij doen een aantal onderzoeken. Deze zijn niet of nauwelijks belastend voor de cliënt. Het is prettig als er een vertrouwde begeleider bij het gehooronderzoek aanwezig is. De onderzoeken die wij doen, zijn:

  • OAE
  • Tympanometrie
  • Vrije veld audiometrie: Verschillende geluiden worden via een luidspreker aangeboden. De onderzoeker observeert of een client reageert op de geluiden. Dit kunnen bijvoorbeeld hoofd- of oogbewegingen zijn.

De mate van de verstandelijke beperking maakt bij bovenstaande onderzoeken niet uit. De cliënt moet wel even stil kunnen zitten en zo min mogelijk geluid maken. Onderstaande onderzoeken hebben meer medewerking van de cliënt nodig.

Na het onderzoek

Aan het eind van een onderzoeksdag bespreken we kort de uitslag van alle cliënten met de verantwoordelijk arts en/of logopedist. Bij een verminderd gehoor geven we gericht advies. Bijvoorbeeld een proef met hoortoestellen of een consult bij een KNO-arts.

Meer informatie

De Xterna teams van Pento geven presentaties aan onder ander groepsbegeleiding of andere geïnteresseerden die beroepsmatig of vrijwillig betrokken zijn bij deze doelgroep. Wij geven hierbij uitleg over de werking van het oor, de gevolgen van slechthorendheid, signalering van slechthorendheid, communicatie-adviezen en informatie over hoortoestellen.

Op veel van onze locaties is een Xterna team aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw buurt.