vacature lid cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt. Zij geeft vanuit het oogpunt van cliënten advies over het beleid van Pento en signaleert knelpunten en kansen binnen de organisatie. Zodat de kwaliteit van hulp- en dienstverlening gehandhaafd blijft en Pento zich kan blijven ontwikkelen. In de gezondheidszorg staat het belang van de cliënt centraal. Ook bij Pento. Daarom heeft Pento in 2009 een cliëntenraad opgericht.

Werkwijze
De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de bestuurder. Verder brengt de cliëntenraad eens per jaar een werkbezoek aan een locatie van Pento en wonen de leden relevante congressen of seminars bij.

Wijze van advisering

Als de Raad van Bestuur om advies verzoekt gebeurt dit altijd schriftelijk. De cliëntenraad reageert hier ook schriftelijk op. Voordat zij advies uitbrengt wint ze informatie in. Dat gebeurt zowel schriftelijk als mondeling.

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie over de clientenraad klik hier.

Lid van de cliëntenraad: iets voor u?

De cliëntenraad zoekt versterking. Er zijn op dit moment drie vacatures. Er worden op voorhand geen bijzondere eisen gesteld aan opleiding en ervaring. Betrokkenheid bij de zorg die wij leveren is essentieel. U zet zich in niet alleen voor uw eigen zaak maar juist ook voor het belang van uw mede-cliënten.

Heeft u interesse in het cliëntenraadswerk of heeft u vragen, neem dan contact op via clientenraad@pento.nl