Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Video Home Training

Video-Home-Training (VHT) is een manier om ouders met behulp van video-opnamen te begeleiden in de communicatie met hun kind.

Video Home Training voor bewustwording

Bij dove of slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis moet u op een andere manier met uw kind communiceren. Door de video-opnemen wordt u zich meer bewust van uw eigen aandeel in de communicatie met uw kind.

U bepaalt samen met de trainer welke aandachtspunten in de communicatie tussen ouders en kind naar voren komen. U krijgt vervolgens adviezen om hiermee aan de slag te gaan.

Privacy

De opnamen die we maken dienen alleen voor het gebruik tijdens de behandeling. Aan het eind van de training worden alle beelden eigendom van de ouders. Voor het beeldmateriaal gelden dezelfde privacyregels als voor de schriftelijke verslaglegging binnen het behandeltraject van Pento. Voor het maken van de opnamen geeft u schriftelijk toestemming.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Video Home Training? Download dan onze folder.