Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Themabijeenkomst

Pento organiseert vaak een themabijeenkomst voor ouders die hun kind naar Wapper of Babbel hebben gebracht. Tijdens de themabijeenkomst staat soms een gebarenthema centraal, een andere keer komen specifieke onderwerpen aan bod, zoals schoolkeuze, spel en speelgoed, taalontwikkeling, peutergedrag. Af en toe wordt een gastspreker uitgenodigd.

Tijdens de themabijeenkomst kunt u vragen stellen over zaken die u tegenkomt in de opvoeding van uw kind. Verder is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen onderling.