Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Individuele behandeling en begeleiding

Uw kind blijkt slechthorend of doof te zijn. Dat roept nogal wat vragen bij u op. Logisch, want er verandert ineens veel. Communiceren met uw kind moet bijvoorbeeld via gebarentaal. Dat is wennen voor alle gezinsleden. Daarom biedt Pento individuele behandeling en begeleiding.

Begeleiding bij u thuis

Kiest u voor individuele behandeling en begeleiding, dan komt een gezinsbegeleider bij u thuis. Zij geeft informatie, begeleidt bij slechthorende en dove kinderen de gewenning aan de hoortoestellen of het omgaan met een cochleair implantaat (CI). Daarnaast ondersteunt ze ouders in leren van vaardigheden om de communicatie en (gebarentaal-)ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Observatie en onderzoek 

Gedurende de individuele behandeling en begeleiding onderzoeken en observeren we de ontwikkeling van uw kind regelmatig. Met verschillende onderzoeken proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. De orthopedagoog richt zich op de algehele ontwikkeling van uw kind, de logopedist onderzoekt de taal-, spraak- en communicatieontwikkeling. Ook beschrijft de logopedist de hoorontwikkeling van het kind.

Behandelplan

Tijdens een multidisciplinaire cliëntbespreking bespreken we de resultaten en vertalen we die naar doelstellingen voor het behandelplan. Dat bespreken we vervolgens met u. Het behandelplan wordt ieder halfjaar geëvalueerd en bijgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de individuele behandeling en begeleiding voor uw dove of slechthorende kind? Of wilt u hem of haar aanmelden? Neem dan contact op met het audiologisch centrum in uw buurt of het Centraal bureau Vroegbehandeling.

Individuele begeleiding en behandeling voor dove en slechthorende kinderen