Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Omgaan met je dove of slechthorende kind

De cursus ‘Omgaan met je dove of slechthorende kind’ is er voor ouders van een doof en/of slechthorend kind tussen de 2 en 5 jaar. In de cursus gaan we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen met een auditieve beperking.

Ervaringen van ouders

Bij het opvoeden van kinderen met een ernstige auditieve beperking komt u als ouder andere problemen tegen dan bij de opvoeding van horende kinderen. Bovendien verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van slechthorende kinderen anders dan bij horende kinderen.

In de cursus ‘Omgaan met je dove of slechthorende kind’ staat het uitwisselen van ervaringen tussen ouders centraal. Om theoretische informatie te verduidelijken, gebruiken we dagelijkse, voor u herkenbare situaties. De cursus bestaat uit vier of vijf avondbijeenkomsten en wordt gegeven door een orthopedagoog en een maatschappelijk werker of gezinsbegeleider.

Locaties

De cursus wordt gegeven op alle Pento audiologisch centra.