Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Verwijzingscriteria: wanneer verwijzen?

Wanneer verwijs ik mijn cliënt naar het audiologisch centrum?

Kinderen

Gehoor (alle leeftijden):

 • Het kind reageert niet goed op geluiden/spraak uit de omgeving;
 • het kind lijkt afwezig of dromerig (thuis of op school);
 • het kind heeft buisjes of een andere behandeling gehad maar hoort nog steeds niet goed;
 • een kind is slechthorend en nog niet bekend bij een audiologisch centrum;
 • de ouders van een slechthorend kind hebben vragen m.b.t. de slechthorendheid en zouden begeleiding willen hebben.

Taal-spraak ontwikkeling (tot 18 jaar):

 • De ouders hebben zorgen over de taal-spraak ontwikkeling;
 • uit onderzoek bij de behandelend logopedist blijkt een achterstand in taalbegrip en/of taalproductie;
 • de verstaanbaarheid is slecht;
 • er is behoefte aan advies over de (logopedische) behandeling van een kind.

Volwassenen

 • Vragen over het gehoor en eventuele revalidatie;
 • het hoortoesteltraject bij de audicien verloopt niet naar wens (moeilijk te revalideren gehoor-, acceptatie- of motivatieproblemen);
 • er is sprake van tinnitus en deze wordt als hinderlijk ervaren;
 • er zijn problemen op het werk of op de opleiding die mogelijk samenhangen met slechthorendheid;
 • slechthorendheid in combinatie met het werken in lawaaiige omgeving;
 • gehoorvragen bij mensen met een (verstandelijke) beperking.

Duizeligheid

Bij duizeligheidsklachten kunt u verwijzen naar het duizeligheidsinstituut.

Meer informatie

Meer informatie over verwijzen bij slechthorendheid is te vinden in de NHG standaard slechthorendheid.