Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Dyslexienetwerk

Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden bij het Dyslexienetwerk Pento als zij vermoeden dat hun kind een ernstige vorm van dyslexie heeft, en er geen andere (leer-)stoornissen meespelen.

Criteria voor vergoede dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor het vergoede dyslexietraject moet een kind aan een aantal criteria voldoen. Aan deze twee criteria moet het kind minimaal voldoen:

  • Er heeft minimaal 6 maanden intensieve begeleiding plaatsgevonden die staat beschreven in geëvalueerde handelingsplannen.
  • Ondanks deze hulp blijft er een ernstige achterstand bestaan op het gebied van het technisch lezen, of op het gebied van het technisch lezen in combinatie met het spellen.