Onderwerp: minisymposium ToM

Meld je aan voor de cursus Theory of Mind

‘Theory of Mind – gevoelens, gedachten en intenties’ Draag bij aan het sociaal welbevinden van kinderen met een auditieve beperking Wat is een Theory of Mind (ToM)? En hoe verloopt de ontwikkeling hiervan bij kinderen met een auditieve beperking? Welke gevolgen heeft dit voor het functioneren in sociale situaties? Welke elementen zijn van belang bij […]