Project Taal in Zicht

Pento doet samen met Auris, NSDSK, Kentalis en Adelante mee aan het Project Taal in Zicht.

Dit  is een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). We volgen de ontwikkeling van kinderen met TOS en kinderen die een TOS hebben gehad gedurende 20 jaar. Hoe verloopt hun taalontwikkeling? Hoe gaat het op school / op hun werk? Met sommige kinderen gaat het goed, maar andere kinderen blijven moeite houden met taal. Als we weten met welke kinderen het goed komt en welke kinderen moeite blijven houden, dan kunnen we kinderen in de toekomst nog beter helpen.

Voor meer informatie over het project zie www.projecttaalinzicht.nl

Share Button