Vertrouwenspersoon voor cliënten

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze cliënten en hun vertegenwoordigers zorgvuldig en met respect behandelen. Toch kan het voorkomen dat u zich niet goed behandeld voelt. Het is belangrijk om dit te bespreken met de betreffende medewerker. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, of heeft u moeite om in gesprek te gaan met de medewerker, dan kunt u ook contact opnemen met de directeur van de betreffende Pento-locatie. Komt u er ook samen met de directeur niet uit, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft geen formele betrekking bij Pento. Deze is onafhankelijk en heeft een beroepsgeheim.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor cliënten betekenen?

  • Ondersteunen door u een luisterend oor en morele steun te bieden;
  • samen met u onderzoeken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en eventueel samen met u in gesprek gaan met de betreffende medewerker en/of de directeur;
  • informeren over uw rechten als cliënt van Pento;
  • adviseren;
  • praktische hulp bieden bij het indienen van een klacht bij Pento (klachtenregeling_Pento);
  • op een andere wijze ondersteunen of begeleiden naar verdere hulp die nodig is om het door u gemelde onrecht ongedaan te maken of te verwerken.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon bij Pento

De vertrouwenspersoon voor clienten bij Pento is Willeke Dijkstra. U kunt haar bereiken via w.dijkstra@pento.nl of bel naar 06 – 518 942 79.