Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Vacatures

Waarom werken bij Pento?

Omdat
Wij geloven dat mensen met een gehoor- of taalbeperking tot maximale zelfontplooiing kunnen komen en kunnen meedoen, voor zover dat past bij hun wensen en mogelijkheden. In alles wat we doen zijn wij erop gericht om dat te bereiken.

Hoe doen we dat?
Wij werken in interdisciplinaire samenstelling, met de beste professionals, met evidence based en practise based methoden, op onafhankelijke wijze, in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving en zoveel mogelijk thuisnabij.

Wat bieden wij?
Uitgebreide diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling bij mensen met vragen op het gebied van gehoor, taal en spraak.

 

vacature hoofdbehandelaar_dyslexienetwerk Pento

vacature lid RvT