Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Organisatie

Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento doet onderzoek, adviseert en begeleidt deze mensen en de mensen in hun omgeving.

Historie en kernwaarden van onze organisatie

De naam ‘Pento’ komt van het Griekse ‘Penta’, dat vijf betekent. Pento is in 2007 ontstaan vanuit vier audiologische centra en een stichting gezinsbegeleiding. Vijf organisaties dus. Inmiddels heeft Pento meerdere locaties, maar de naam blijft. Vijf verwijst ook naar de vijf kernwaarden van Pento:

  • Samen sterk
  • Medewerkers maken de organisatie
  • Vraaggericht
  • Met respect voor elkaar
  • Open communicatie

Locaties

Pento heeft zeven locaties met een volledig aanbod: audiologisch centrum en vroegbehandeling. De hoofdlocaties zijn in Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Ede, Hengelo, Leeuwarden Utrecht en Zwolle. Daarnaast werkt Pento onder meer vanuit poli’s KNO in Amersfoort, Baarn, Deventer, Heerde, Meppel, Winterswijk en Zutphen.

Naast deze locaties is er een centraal bureau in Apeldoorn, waar de staffuncties zijn samengevoegd. Ook het Centraal Bureau Vroegbehandeling zetelt in Apeldoorn. Bekijk het organogram van Pento.

Pento is lid van de branchevereniging FENAC en onderdeel van de coöperatie Partners in Verstaan, een samenwerkingsverband van Auris, NSDSK en Pento.

Sinds 2011 is Pento ISO gecertificeerd volgens de normen van CIIO Maatstaf Zorg.