Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Kosten en vergoedingen Vroegbehandeling

De zorg die de vroegbehandeling biedt (individuele behandeling, cursussen en behandelgroepen) valt onder de zintuigelijk gehandicaptenzorg (ZG zorg). Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Criteria voor behandeling

De zorg kan worden gestart na aanmelding en wanneer voldaan wordt aan de interne plaatsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op de beleidsregels voor zintuiglijk gehandicapten zorg. Kinderen kunnen op verwijzing van een audioloog of medisch specialist worden aangemeld bij de vroegbehandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal bureau Vroegbehandeling.