Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Kosten en vergoedingen dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor het vergoede dyslexietraject moet een kind aan een aantal criteria voldoen. Twee daarvan zijn het belangrijkst:

  1. Het kind heeft minimaal 6 maanden intensieve begeleiding gehad die staat beschreven in geëvalueerde handelingsplannen.
  2. Ondanks deze hulp blijft er een ernstige achterstand bestaan op het gebied van het technisch lezen, of op het gebied van het technisch lezen in combinatie met het spellen.

Meer informatie

Aanvullende informatie over het vergoede dyslexietraject kunt u vinden op de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie: www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl 

Als na het onderzoek blijkt dat er géén sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan wordt het onderzoek wel vergoed door de gemeente, maar een vergoede behandeling opstarten is dan niet mogelijk.