Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Handige downloads en links

Hieronder vindt u een verzameling handige downloads en links met betrekking tot taal-, spraak- en/of communicatieproblemen.

Folders

Algemene clientenfolder
Folder gehooronderzoek na neonatale gehoorscreening
Folder dyslexienetwerk
Folder behandelgroep Wapper
Folder behandelgroep Babbel
Groepsactiviteiten voor gezinnen met een doof of slechthorend kind tot 5 jaar
Folder AJONGH training
Folder gebarenkasteel
Folder Hoorinfotheek

Links

Babygebaren
Communiceren met je baby met behulp van gebarentaal voordat hij kan praten.
babygebaren.com

Cochleaire Implantatie
www.bionicear-europe.com
www.cishop.net

Doof.nl
Nieuwssite voor doven en slechthorenden.
doof.nl

Stichting Hoormij (federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong )

www.stichtinghoormij.nl

Dovenschap

Belangenorganisatie van dove mensen in Nederland.
www.dovenschap.nl

 

 

 

 

Ervaringen

Hier vertellen mensen met een chronische aandoening of beperking hoe zij daar in het dagelijks leven mee omgaan. Soms met praktische tips.

www.ervaringrijk.nl

FENAC
Federatie Nederlandse Audiologische Centra
www.fenac.nl

Veilig achter het stuur: autorijden met doofheid

Gebarenportaal

NGT catalogus van publicaties in en/of over Nederlandse Gebarentaal.
www.gebarenportaal.nl

Neonatale gehoorscreening
Informatie over de neonatale gehoorscreening met een animatie van de OAE gehoorscreening.
www.rivm.nl/gehoorscreening/zo_werkt_het/animaties/

GGMD
Website van GGMD voor Doven en Slechthorenden voor vragen en problemen. Ook horenden met vragen over de omgang met doven en slechthorenden kunnen hier terecht.
www.ggmd.nl

Hoor Friesland
Belangenorganisatie voor doven en slechthorenden in Friesland.
www.hoorfriesland.nl

Hoorstichting
Belangenbehartiger van het horen. Mogelijkheid om uitgaven te bestellen.
www.hoorstichting.nl

Hoorwijzer
Informatie over hoortoestellen.
www.hoorwijzer.nl

Hoorzaken
Informatie over horen, de werking van ons oor, aandoeningen aan het oor, etc.
www.hoorzaken.nl

Informatie over gehoor voor kinderen
Voor spreekbeurten en werkstukken voor kinderen vanaf 7-8 jaar.
www.orenomtehoren.nl

Kies Beter
Wegwijs in de zorg
www.kiesbeter.nl

Kind en Taal
Informatie over taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters.
kindentaal.logopedie.nl

Kinderhoortest
www.kinderhoortest.nl

Nederlands Gebaren Centrum
Landelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG).
www.gebarencentrum.nl

Nationale hoortest
www.hoortest.nl

NVVS
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.
Heeft diverse forums, o.a. voor ouders van dove kinderen en ouders van een kind met een cochleair implantaat.
www.nvvs.nl

Siméa
Branchevereniging voor zorg en onderwijs aan communicatief beperkten, slechthorenden en doven.
www.simea.nl

Tinnitusloket
www.tinnitus.nl

Tolknet
Tolken voor doven en slechthorenden.
www.tolknet.org

Wapperkids
www.wapperkids.nl