Opmerkelijk hoge winsten in de zorg

Op 26 juni 2019 verschenen berichten in de media over zorginstellingen met hoge winsten. Er is een lijst gepubliceerd met de namen van de instellingen die zijn opgevallen in het onderzoek van onder andere Follow the Money. Pento staat op die lijst.

De reden dat Pento op die lijst staat, is het hoge jaarresultaat van 2017. In 2017 was er een positief resultaat van 2.2 miljoen euro. Dat is ruim 11% van de omzet. Dat hoge resultaat is het gevolg van een bijzondere baat door verrekening van overfinanciering in oudere jaren (voor 2011). Het gaat om een eenmalige verrekening. Zonder die bijzondere baat was het resultaat 176.000 euro, ofwel 0.9% van de omzet.

Pento keert geen winst uit aan bestuurders of aandeelhouders. Het geld blijft in het vermogen van Pento. Het is en blijft geld dat aan de zorg besteed wordt. Overigens vallen de salarissen bij Pento alle binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT-2).

In 2018 draaide Pento verlies: het resultaat was -136.000 euro, -0.7% van de omzet.

We betreuren de eventuele misverstanden die het gevolg zijn van deze publicatie, maar hopen met deze uitleg onduidelijkheden te hebben weggenomen.

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Jeroen Taalman, bestuurder, via 055 3601166.

Share Button