Onderzoeken waar Pento aan heeft meegewerkt

Onderzoeksprojecten in het kader van Auditief/Communicatief ZG Expertise:

 • Effectiveness of Autonomy Enhancing Therapy in hearing impaired adults with mental disorders
  Looptijd: 24 maanden (februari 2022- februari 2024)
  Projectgroep: dr. A. Vermeulen, dr. M. Langereis, dr. ir. J.E. van Dijk (Pento)
  prof. dr. M. Bekker (VU/University Tilburg)
  prof. dr. ir. J. Frijns (LUMC)
 • Definition of Working Memory Profiles in children with an Auditory /Communicative Disorder
  Looptijd: 24 maanden (september 2021 tot september 2023)
  Aanvrager: dr. M. Langereis, dr. A. Vermeulen, dr.ir. J.E. van Dijk (Pento)
  Projectgroep: dr. M. Langereis, dr. A. Vermeulen, dr.ir. J.E. van Dijk (Pento)
  Prof. dr. A. van Wieringen (KU Leuven)
  dr. B. Franck (Auris)
 • Insight in the conditions to participate in daily life for young children with moderate hearing loss: Towards an acoustic friendly and high-quality linguistic environment
  Looptijd: 24 maanden
  Aanvrager: dr. E. Dirks (NSDSK)
  Projectgroep: dr. E. Dirks (NSDSK)
  prof. dr. D. Baskent (UMCG/RuG)
  dr. ir. M.R. Benard (Pento)
 • Werken aan de mogelijkheden van doven en slechthorenden. Een nieuwe benadering vanuit het capability begrip
  Looptijd: 24 maanden (januari 2019 tot jan 2021)
  Aanvrager: dr.ir. K. Willeboer (Kentalis) W. Rijke, MSc.(Kentalis), dr. M. Langereis (Kentalis/Pento)
  Projectgroep: dr.ir. K. Willeboer, W. Rijke, MSc., drs. M. Lindner (Kentalis), dr. M. Langereis (Kentalis/Pento)
  dr. A. Vermeulen (Pento), prof.dr. H. Knoors (Kentalis)
  Prof.dr. Gert Jan van der Wilt (RadboudUMC- HTA)
 • Parent child interaction in young deaf children after cochlear implantation
  Looptijd: afgerond – manuscript in progress 2021
  Aanvrager: dr. E. Dirks (NSDSK)
  Projectgroep: dr. E. Dirks (NSDSK)
  dr. M. Langereis (Pento)

Promotieonderzoeken (onder begeleiding van) Pento

 • Promotieonderzoek Annerenée Meijer (vanaf 2021)
  Titel: Insight in the conditions to participate in daily life for young children with moderate hearing loss: Towards an acoustic friendly and high-quality linguistic environment
  promotor: prof. dr. D. Baskent (UMCG/RuG)
 • Promotieonderzoek Wouter Rijke (vanaf 2017)
  titel: Capability in children and adolescents with CI
  status: 2 manuscripten in progress, 1 artikel gepubliceerd
  promotoren: prof. dr. Van der Wilt, prof. dr. Mylanus (Radboudumc)
  copromotoren: dr. Langereis en dr. Vermeulen (Pento)
 • Promotieonderzoek Merle Boerrigter (2016-2021)
  titel: Psychosocial development and executive functioning of children and adolescents with CI
  status: goedkeuring door de manuscriptcommissie, promotieplechtigheid 25 mei 2021.
  3 artikelen gepubliceerd, 1 in review.
  promotoren: prof. dr. Marres en prof. dr. Mylanus (Radboudumc)
  copromotoren: dr. Langereis en dr. Vermeulen (Pento)

Wetenschappelijke peer-reviewed publicaties (laatste 5 jaar)

 • Boerrigter, M., Vermeulen, A.M., Benard, M. R., van Dijk, J.E., Marres, H. A. M., Mylanus, E. A. M., & Langereis., M.C. Cochlear implants or hearing aids: speech perception, language and executive function outcomes. In Review
 • Boerrigter, M., Vermeulen, A., Marres, H., Mylanus, E., & Langereis, M. (January 2021). Self-concept of children and adolescents with cochlear implants. Otorhinolaryngology. Accepted. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110506
 • M Langereis, W Rijke & A Vermeulen (2020). Spraakverstaan, taalvaardigheid en verbaal werkgeheugen bij kinderen met CI, Nederlands Tijdschrift voor Stem, Spraak- en Taalpathologie, published online december 2020. https://doi.org/10.21827/32.8310/2020-XX
 • Hsu BC, Vanpoucke F, Langereis M, Dierckx A, van Wieringen A. (2020). Age-Related Changes in Listening Effort for Children and Teenagers With Normal Hearing and Cochlear Implants. Ear Hear. doi: 10.1097/AUD.0000000000000953. dec 2020
 • Busch T, Vermeulen A, Langereis M, Vanpoucke F, van Wieringen A. (2020). Cochlear Implant Data Logs Predict Children’s Receptive Vocabulary. Ear Hear. 2020 jul/aug; 41(4):733-746
 • KS De Graaff-Korf, MR Benard, P Van Dommelen, HLM Van Straaten. Long-Term Auditory Follow-Up of Preterm Infants after Neonatal Hearing Screening. Jul 30, 2019, Journal of Neonatology & Clinical Pediatrics. DOI:10.24966/NCP-878X/100034
 • Boerrigter M., Vermeulen A., Marres H. A. M., Mylanus E. A. M., & Langereis M. (2019). Frequencies of Behavioral Problems Reported by Parents and Teachers of Hearing-Impaired Children with Cochlear Implants. Frontiers in Psychology. 10:1591. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01591
 • Weerdenburg, M.W.C. van, Hoog, B.E. de, Knoors, H.E.T., Verhoeven, L.T.W., Langereis, M.C. (2019)
  Spoken language development in school-aged children with cochlear implants as compared to hard-of-hearing children and children with specific language impairment. International Journal of Pediatric otorhinolaryngology, vol. 122, (2019), pp. 203-212. ISSN:0165-5876. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.04.021
 • Ilja Reinten, Inge de Ronde-Brons, Rolph Houben & Wouter Dreschler (2019): Subjective evaluation of single microphone noise reduction with different time constants, International Journal of Audiology, DOI: 10.1080/14992027.2019.1641231
 • Boerrigter M., Vermeulen A., Marres H., & Langereis M. (2018) Personality Traits of Profoundly Hearing-Impaired Adolescents with Cochlear Implants – A Comparison with Normal Hearing Peers. Frontiers in Psychology. 9:161. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00161
 • Anne GM Schilder, Jaydip Ray, Matthew Trotter, Vicki Proctor, Linda Drabble, Lee Yee Chong,
  Antoon van der Rijt, Rolien Free, Myrthe Hol, Arjan Bosman, Ruben Benard, Ivo Kruyt, Catherine George, Paul Merkus (2017). Chronic Suppurative Otitis Media in adults in the United Kingdom & Netherlands – building a consensus fovelopment. https:// www.ned-ver-audiologie.nl/wp-content/uploads /2017/09/D1164290-1-GM-CSOM-Consensus-Meeting-Whitepaper_GB.pdf
 • Maj van den Tillaart-Haverkate, Inge de Ronde-Brons, Wouter A. Dreschler, and Rolph Houben (2017).
  The Influence of Noise Reduction on Speech Intelligibility, Response Times to Speech, and Perceived Listening Effort in Normal-Hearing Listeners, Trends in Hearing, Volume 21: 1–13, DOI: 10.1177/2331216517716844 journals.sagepub.com/home/tia
 • Julien, Manuela (2017). Taalstoornissen bij meertalige kinderen revisited. Over: M. Julien & M. Blumenthal (2004). Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Stem-Spraak-Taalpathologie, 25, 1-24
 • Julien, Manuela (2017). The role of dummy auxiliaries in the acquisition of finiteness in Dutch. A comparison between various groups of L1 and L2 learners. LOT. Utrecht. ISBN 978-94-6093-226-7. 305 pag. PhD Thesis
 • Başkent D, Clarke J, Pals C, et al. Cognitive Compensation of Speech Perception With Hearing Impairment, Cochlear Implants, and Aging: How and to What Degree Can It Be Achieved? Trends in Hearing. January 2016. doi:10.1177/2331216516670279

Populairwetenschappelijke publicaties in vaktijdschriften:

 • A. Sol, M. Wessels, MR Benard. FonoBomb, Van Horen Zeggen online submitted
 • M Langereis, W Rijke & A Vermeulen (2020). Spraakverstaan, taalvaardigheid en verbaal werkgeheugen bij kinderen met CI, Nederlands Tijdschrift voor Stem, Spraak- en Taalpathologie, published online december 2020. https://doi.org/10.21827/32.8310/2020-XX
 • Rijke, Wouter, Vermeulen, Anneke, Langereis, Margreet, Wilt, Gert Jan van der & Willeboer, Krista. Kan jij een waardevol leven leiden? Capability van dove en slechthorende kinderen” in Van Horen Zeggen online: https://vhz-online.nl/kan-jij-een-waardevol-leven-leiden, 26 oktober 2020
 • Margo Zwitserlood-Nijenhuis, Mark Dekker, Jolanda de Groot, Liedeke Wösten, Ellen Gerrits
  Indirecte taaltherapie met ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), 26 juni 2020 NVLF issue 92,3
 • Peter van Hengel (juni 2020). Behandeling van tinnitus en de achterstand van de hyperacusis-patiënt Hoormij NVVS site:
  https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/audioloog-peter-van-hengel-over-de-behandeling-van-tinnitus-en-de-achterstand-van-de-hyperacusis
 • Barneveld, Benard en Bos. Auditieve verwerkingsproblemen door de jaren heen, 5 juli 2019 – VHZ
 • Langereis & Vermeulen. Leren horen! Tijdschrift Vroeg- kennisplatform jonge kinderen, jaargang 36, lente 2019, themanummer: Gehoor baby’s, peuters en kleuters
 • Klatte & Gerrits. Dyslexiezorg in het Audiologisch Centrum, 14 oktober 2017 – VHZ

Ontwikkeling van interventies en methodieken:

 • Overgevoeligheidsbehandeling, dr. P. van Hengel
 • FonoBomb training voor kinderen met fonologische problemen. (Sol, Wessels, Benard, 2018)
 • ToM training voor professionals t.b.v. kinderen met een auditieve beperking (Wesselink en Van der Meijde, 2017)
 • Ontwikkeling van Capability web voor alle professionals t.b.v. DSH kinderen tot (jong) volwassenen (Rijke, Vermeulen, Willeboer, Knoors, Langereis, Van der Wilt 2019 tm 2020)
 • Ontwikkeling van diagnostische tool (op iPad) met trainingsadvies manual tbv het verbaal werkgeheugen kinderen TOS / DSH, onderzoeksaanvraag ZonMw. (Langereis, Van Wieringen, Franck, Vermeulen 2020)

(Bijdragen aan) Cursus- en handboeken:

 • ToM-training voor kinderen met een auditieve beperking. (2019) Uitgeverij Garant, Antwerpen-Amsterdam. ISBN 978-90-441-3733-0. Wesselink & Van der Meijde
 • Julien, Manuela (2019). Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling. Herziene en geactualiseerde derde druk. Met voorwoord door Jan de Jong en Ineke van de Craats en illustraties van Sandra Verkaart. Pearson Assessment and Information. Eerste druk mei 2008. Tweede druk augustus 2013
 • Handboek Taalontwikkelingsstoornissen; deel V Speciale groepen. Redaktie Gerrits, Beers, Bruinsma, Van Doornik en Singer. Uitgeverij Coutinho (2017) ISBN 978 90 469 0401 5 NUR 896,
  Vermeulen & Langereis
 • Taalontwikkeling kinderen met een CI (2017) De Hoog, Knoors, Verhoeven, Langereis en Van Weerdenburg. Onderzoeksverslag t.b.v. begeleiders. BSI Radboud
 • Wegwijs in CI (2016) Vermeulen & Langereis. Resultaten en behandeladvies m.b.t. kinderen met CI.