Onderzoek en begeleiding bij tinnitus

De Audiologische Centra van Pento bieden al vele jaren onderzoek en begeleiding bij tinnitusklachten. Veel cliënten hebben daar profijt van. Wij hopen in de loop van 2019 de zorg voor tinnitus cliënten uit te kunnen breiden met de methode die ontwikkeld is aan de Universiteit van Maastricht. Dit doen we eerst alleen in het Pento Audiologisch Centrum Utrecht. Op de andere locaties blijft de tinnituszorg zoals die was.

Cliënten die belangstelling hebben voor de nieuwe methodiek kunnen zich laten verwijzen door bijvoorbeeld de huisarts of KNO arts naar Pento Audiologisch Centrum Utrecht. Omdat helaas nog niet precies bekend is wanneer we hiermee kunnen starten, zullen wij u hiervoor op de wachtlijst plaatsen.

Share Button