Oktober = TOS maand

Significante vooruitgang van de kinderen, zowel in de taalontwikkeling als de spraakontwikkeling na inzet ImPACTOS-programma.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) profiteren van aangepast taalaanbod en specifieke taalstimulering. Jonge kinderen brengen de meeste tijd thuis met hun ouders door. Het lijkt daarom vanzelfsprekend ouders actief te betrekken bij de behandeling van hun kind als de taalontwikkeling achter blijft of wanneer er sprake is van (vermoedens van) TOS.

Het ImPACT-programma (Improving Parents as Communication Teachers, Ingersoll & Dvortcsak, 2013) is een effectieve behandelmethode voor indirecte taaltherapie, taalbehandeling via ouders. Dit programma is echter bedoeld voor kinderen met autisme. Onlangs werd het programma aangepast voor kinderen met TOS en kreeg de naam ImPACTOS. ImPACTOS verschilt van andere vormen van indirecte taaltherapie, zoals de Hanen oudercursus en Videohome Training, door directe feedback aan ouders en ouders-als-partner van de logopedist. Pento, NSDSK en Auris onderzochten de effectiviteit van het programma in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) en vergeleken taaltherapie met ImPACTOS met directe logopedie bij kinderen die gespecialiseerde TOS-behandelgroepen bezochten (Zwitserlood-Nijenhuis, Wiefferink, & Gerrits, 2019; Zwitserlood-Nijenhuis, Dekker, de Groot, Wösten, & Gerrits, 2020).

Resultaten uit dit onderzoek wijzen op een significante vooruitgang van de kinderen, zowel in de taalontwikkeling als de spraakontwikkeling. Er was geen verschil in vooruitgang tussen de groepen kinderen die indirecte en directe taaltherapie kregen. Ouders in beide groepen verbeterden hun taalaanbod. De ouders die het ImPACTOS programma kregen voelden zich na de behandeling bovendien vaardiger om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. De ouders van kinderen uit de andere groep voelden zich hierin juist minder vaardig dan bij aanvang van de behandeling.

De logopedisten en ouders waren positief over ImPACTOS. Het programma draagt bij aan gezamenlijke besluitvorming (‘shared-decision-making’) van logopedist en ouders. Ze kunnen hiermee namelijk kiezen uit meerdere, evidence-based behandelmethoden voor indirecte taaltherapie.

Tijdens het Taalstaalcongres op 6 maart 2020 werden de resultaten van het onderzoek met deze poster gepresenteerd.

Pento overweegt een vervolgonderzoek bij meertalige kinderen met TOS. Logopedisten uit alle werkvelden die met deze doelgroep werken, hebben namelijk behoefte aan meer kennis en vaardigheden voor de behandeling. Ook onderzoekt Pento de mogelijkheid om ImPACTOS door te ontwikkelen tot online behandelmodule.