Lopende onderzoeken

Hieronder een overzicht van alle onderzoeken waar Pento op dit moment aan meewerkt.

Insight in the conditions to participate in daily life for young children with moderate hearing loss: Towards an acoustic friendly and high-quality linguistic environment

 • Onderzoeksproject ZonMW Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten: Insight in the conditions to participate in daily life for young children with moderate hearing loss: Towards an acoustic friendly and high-quality linguistic environment
 • Looptijd: 24 maanden (september 2021 tot september 2023)
 • Projectleider: E. Dirks

Titel

Inzicht in de toegang tot spraak voor kinderen met een matig hoorverlies

Achtergrond

Om gesproken taal te kunnen leren moet je spraak goed kunnen horen. Voor kinderen met een matig gehoorverlies is dit leerproces niet vanzelfsprekend. Zij hebben vaak meer moeite met het leren van taal dan goedhorende leeftijdsgenootjes. De eerste levensjaren zijn belangrijk voor het leren van taal. Daarom richt dit onderzoek zich op jonge, matig slechthorende kinderen. Deze kinderen krijgen in onderzoek vaak minder aandacht dan dove kinderen.

Onderzoek

Het onderzoek gaat over het in kaart brengen van de toegang tot spraak voor kinderen met matig gehoorverlies. Hebben zij thuis, op de kinderopvang of bij opa en oma thuis voldoende toegang tot spraak? Deze informatie wordt gehaald uit hoortoestellen, er wordt gebruik gemaakt van een kleine recorder (LENA) die het kind draagt en er worden een aantal geluidsmetingen in hun leefomgeving gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om ouders en zorgverleners te helpen om de toegang tot gesproken taal voor matig slechthorende kinderen te vergroten.

Definition of working memory profiles in children with auditory and/or communicative disorders

 • Onderzoeksproject ZonMW Auditief/Communicatief ZG Expertise:
  Definition of Working Memory Profiles in children with an Auditory /Communicative Disorder
 • Looptijd: 24 maanden (september 2021 tot september 2023)
 • Aanvrager: dr. M. Langereis, dr. A. Vermeulen, dr.ir. J.E. van Dijk (Pento)
 • Projectgroep: dr. M. Langereis, dr. A. Vermeulen, dr.ir. J.E. van Dijk (Pento)
  Prof. dr. A. van Wieringen (KU Leuven)
  dr. B. Franck (Auris)

Achtergrond

Het verbaal werkgeheugen is belangrijk voor het tijdelijk vasthouden van informatie voor het kunnen verwerken en begrijpen van taal. Bij kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis is vaak sprake van werkgeheugenproblemen. Hierdoor wordt de taalontwikkeling bij beide groepen kinderen bemoeilijkt. Er zijn geen test- en behandelprogramma’s beschikbaar die de volledige range aan relevante verbale werkgeheugen aspecten omvatten.

Onderzoek

We gaan met een brede set van bestaande subtests een grote groep kinderen onderzoeken. Op basis van de uitkomsten op verschillende werkgeheugen onderdelen willen we algemene kenmerken, sterke en zwakke kanten, vaststellen in de zogenaamde profielen. Vervolgens worden specifieke behandeladviezen opgesteld gericht op de belangrijkste werkgeheugen profielen. Hierbij werken we samen met professionals uit de zorg en het onderwijs en natuurlijk met ervaringsdeskundigen.
Verwachte output:
Beschikbaarheid van gerichte behandeladviezen op basis van inzicht in de sterke en zwakke aspecten van het verbale werkgeheugen van kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis.

Contact

Heb je vragen of idee├źn, neem contact op met Margreet Langereis M.Langereis@Pento.nl

Effectiveness of Autonomy Enhancing Therapy in hearing impaired adults with mental disorders

 • Wetenschappelijk onderzoek Stichting tot Steun VCVGZ
 • Looptijd: 24 maanden (februari 2022 tot februari 2024)
 • Aanvrager: dr. A. Vermeulen, dr. M. Langereis, dr.ir. J.E. van Dijk (Pento)
 • Projectgroep: dr. A. Vermeulen, dr. M. Langereis, dr.ir. J.E. van Dijk (Pento)
  prof. dr. M. Bekker (klinische psychologie Vrije Universiteit/University Tilburg)
  prof. dr. ir. J. Frijns (KNO, CIRCLE, LeidsUMC)

Titel

Effectstudie naar Autonomie Versterkende Behandeling bij volwassenen met een auditieve beperking en psychosociale problemen en/of psychische stoornissen.

De vraagstelling van het onderzoek

Een auditieve beperking belemmert de communicatie, vaak met ernstige negatieve gevolgen voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Bij licht tot ernstig slechthorende of dove volwassenen worden in onderzoeken dan ook frequent psychosociale problemen of psychische stoornissen gerapporteerd, zoals een laag zelfbeeld, emotionele eenzaamheid, beperkte autonomie-verbondenheid, angststoornis en depressie. Een lage autonomie-verbondenheid is bovendien een risicofactor voor het ontwikkelen van een angststoornis of depressie. De standaard begeleiding op audiologische centra is doorgaans vooral gericht op medisch-technische aspecten ten behoeve van het verbeteren van de hoormogelijkheden. Intensievere focus op het verminderen van de psychische problemen is noodzakelijk, ook omdat de kwetsbare groep slechthorende of dove volwassenen hiervoor slechts in beperkte mate hulp zoekt.
Autonomie Versterkende Behandeling is een innovatieve effectieve persoonsgerichte methode voor horende volwassenen gebleken en is beschikbaar voor de toepassing bij deze groep van volwassenen met een auditieve beperking. Het onderzoek is gericht op de vraag of Autonomie Versterkende Behandeling leidt tot een vermindering van klinisch afwijkende autonomie-verbondenheid en/of psychische stoornissen bij volwassenen met een auditieve beperking.

Het onderzoek

Volwassenen met een auditieve beperking die klinisch afwijkend scoren op de Autonomie-Gehechtheidsschaal AGS-30 (gericht op zelfbewustzijn, gevoeligheid voor anderen en het vermogen om nieuwe situaties te hanteren), nemen deel aan een Autonomie Versterkende Behandeling. Daarnaast worden met gestandaardiseerde genormeerde zelfrapportage vragenlijsten eventuele symptomen van depressie of andere psychische klachten vastgesteld en worden enkele talige vaardigheden en hoormogelijkheden in kaart gebracht. Het effect van de Autonomie-Versterkende behandeling op de Autonomie-verbondenheid, en op de eventueel aanwezige andere psychische symptomen wordt onderzocht. De onderzoeksopzet maakt een vergelijking mogelijk van dit effect met het effect van een periode van standaard begeleiding (sociale counseling en communicatieve strategie├źn).

Verwachte output

Het project levert gegevens op over het effect van Autonomie Versterkende Behandeling op de Autonomie-Verbondenheid, en op eventueel andere aanwezige psychische symptomen van volwassenen met een auditieve beperking. Daarnaast zal het project inzicht verschaffen in de relaties tussen hoormogelijkheden, talige vaardigheden, autonomie-verbondenheid en psychische stoornissen.