Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Auditieve verwerkingsproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als ‘wat we doen met wat we horen’. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Auditieve verwerking is het mechanisme dat onder andere verantwoordelijk is voor:

  • het uitvoeren van lokalisatie en lateralisatie van geluid (bijvoorbeeld richtinghoren);
  • auditieve discriminatie; (waarnemen van kleine verschillen in spraakklanken);
  • het verstaan van spraak in achtergrondlawaai.

AVP bij kinderen

Voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen is het verstaan van mondelinge informatie lastig, omdat ze moeite hebben met de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het kan zijn dat ze daardoor vaak ‘huh’ zeggen of het moeilijk vinden om mondelinge opdrachten te begrijpen en te onthouden. Ook kan het zijn dat ze geluiden en/of opdrachten negeren. Auditieve verwerkingsproblemen gaan vaak samen met problemen in de taal-spraakontwikkeling, problemen met het leren lezen of concentratieproblemen.

Onderzoek bij AVP

Als we vermoeden dat er bij een kind of volwassene sprake is van auditieve verwerkingsproblemen, kunnen we onderzoek doen. Dit onderzoek bestaat uit verschillende luistertests. Hier leest u meer over het AVP-onderzoek.