Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Onderzoek bij tinnitus

Pento doet onderzoek bij tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd.

Verloop van het onderzoek bij tinnitus

In het tinnitus-onderzoek vragen we u eerst de tinnitus, en de hinder die u daarvan ondervindt, zo goed mogelijk te beschrijven. Daarbij vragen we ook naar de duur van de geluiden die u hoort, en eventuele wisselingen ervan. Belangrijk is dat u in de gaten houdt of de tinnitus wisselt in specifieke situaties. Als u bijvoorbeeld een rumoerige ruimte binnengaat, of die juist verlaat.

Daarna onderzoeken we uw gehoor met audiometrie en/of tympanometrie en doen we een zogenaamde tinnitus-analyse. Daardoor krijgen wij een indruk van het soort geluiden dat u hoort. Na het gehooronderzoek volgt een gesprek. Eerst krijgt u algemene informatie over tinnitus, vervolgens gaan we in op uw specifieke situatie. Wij gaan na of u ‘medisch uitbehandeld’ bent.

Omgaan met en begeleiding bij tinnitus

Bent u nog niet eerder door een kno-arts onderzocht, dan kunnen wij adviseren deze eerst te bezoeken, voordat wij u verder begeleiden. Vervolgens bespreken we, aan de hand van het gehooronderzoek, of en welke technische hulpmiddelen de hinder kunnen verminderen. Tot slot krijgt u advies over omgaan met uw tinnitusklachten. Hiervoor kan Pento u begeleiden.